Läkare som gör specialiseringstjänstgöring vid universitetssjukhus är undantagna från Lagen om anställningsskydd, LAS.
– Vi menar att det är en självklarhet att även läkare såsom andra grupper på arbetsmarknaden skall omfattas av Lagen om anställningsskydd, säger Charlotta Sävblom, ordförande i Sveriges yngre läkares förening, Sylf.
Undantaget från anställningsskyddet missgynnar familjebildning och särskilt kvinnor diskrimineras, enligt motionen. I dag är cirka hälften av Sylfs medlemmar verksamma på landets universitetskliniker och således utan fast jobb som följd av att de undantas från LAS genom den så kallade LUS-lagen, Lag om vissa anställningar för läkare vid upplåtna enheter. LUS-lagen strider mot både Jämställdhetslagen och lagen om förbud mot diskriminering, anser motionärerna.