– Just nu är det svårt att se att det finns förutsättningar för ett konstruktivt samarbete mellan presidierna, säger Anna-Karin Eklund, ordförande i Vårdförbundet.
De två förbundens presidier, ordförande och vice ordförande i förbunden, totalt sex personer, har tidigare haft omkring tre möten om året.
– Träffarna har varit viktiga för att få förståelse för varandras politik och för att kunna ta steg framåt med vår egen politik. Vi har väl inte alltid kommit fram till samma lösningar på alla problem, men vi har kunnat enas om problembeskrivningar och vissa steg som behöver tas, säger Anna-Karin Eklund.
Men i februari meddelade Vårdförbundet i ett brev till Läkarförbundet att Vårdförbundet ville ställa in det planerade mötet i mars. Anledningen var höstens debatt om ledarskapet i vården.

Debatten uttryckte, enligt Anna-Karin Eklund, »bristande respekt« för sjuksköterskorna och innehöll »grova påhopp« på dem.
– Flera inlägg som skrivits av företrädare för Läkarförbundets ledning visade en bristande respekt för de professioner som ingår i Vårdförbundet, framför allt sjuksköterskorna, och deras yrkeskunskap. Det var påhopp på den och påhopp på Vårdförbundets sätt att arbeta och på Vårdförbundets politik, säger Anna-Karin Eklund.
Hon syftar på Läkarförbundets förste vice ordförande Marie Wedin och artiklar i nr 5/2005 av tidningen Sjukhusläkaren. Under intervjun har hon dock svårt att ge konkreta exempel, hon har inte tidningen framför sig.
– Det är trist att Vårdförbundet tar det på det sättet. Det europeiska vårdförbundet har inga problem med vårt sätt att resonera, säger Marie Wedin.
Anna-Karin Eklund har uppfattat Sjukhusläkarens budskap som att den medicinska kompetensen skulle vara av överordnad betydelse för en chef.
– Vi anser att ledaregenskaper är viktiga och att man leder ett team med olika professioner där alla kompetenser är lika viktiga, säger hon.

Enligt Läkarförbundet är inte den medicinska kompetensen av överordnad vikt för en chef, enligt Eva Nilsson Bågenholm. Det avgörande är ledarkompetensen.
Marie Wedin menar att båda delar är viktiga.
– Men förmågan att se strategiskt och framåtblickande på den medicinska verksamheten kommer med läkarnas medicinska utbildning, säger Marie Wedin.
Eva Nilsson Bågenholm beklagar att presidiekontakterna avbrutits.
– Det är synd för de regelbundna samtalen har varit bra. Vi har t ex diskuterat patientsäkerhetsfrågor och tagit fram en gemensam broschyr om IT-frågor i vården.
Det är bra att också kunna diskutera frågor där de två förbunden inte är eniga, tycker hon, till exempel ledarskapet i vården. Andra tänkbara diskussionsämnen skulle kunna vara vårdplatsfrågan, sjukvårdspolitik och ett familjeläkarsystem.

Kontakterna med Läkarförbundets ledning är dock inte helt brutna.
– Jag och Anna-Karin Eklund sitter i olika styrelser ihop, bland annat SBU, så vi ordförande har mycket kontakt ändå, säger Eva Nilsson Bågenholm.
Anna-Karin Eklund håller med.
– Jag och Eva har inga problem med att dela med oss av varandras synpunkter. Vi ska diskutera hur vi kan hitta former för träffarna igen.


Ledarskapsdebatten uttryckte, enligt Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund, »bristande respekt« för sjuksköterskorna och innehöll »grova påhopp« på dem. Foto: Andreas Lundberg