– Socialstyrelsen kan inte tala om hur många vårdplatser vi ska ha, eller att vid ett visst blodtryck så får man inte utlokalisera. Det är ingen framkomlig väg.
Så försvarade Eva Nilsson Bågenholm centralstyrelsens (CS) förslag att avslå motionen. Men många i auditoriet delade inte hennes uppfattning.
– Men Socialstyrelsen är tillsynsmyndighet och kan säga hur vi får en trygg och säker vård, och landstingen är rädda för att få ett pekfinger från Socialstyrelsen, sa Bo-Göran Widman, ordförande i Ångermanlands läkarförening.
– Om man kan tala om hur man ska ta hand om lungemboli så måste man också kunna formulera sig kring utlokaliseringarna, sa Erik Hulegårdh, Göteborgs läkarförening.
Och Bengt von Zur-Mühlen, ordförande i Upplands allmänna läkarförening, som skrivit motionen, poängterade att det handlar om den rutinmässiga utlokaliseringen.
– Ja, Socialstyrelsen måste kunna sätta gränser och regler för detta. Det faktum att någonting är svårt hindrar inte att det är rätt! sa Mattias Hällje, Östergötlands läkarförening.
Men Robert Svartholm, ordförande i Norrbottens läkarförening, ansåg att frågan är alldeles för viktig att »lämnas bort« till centralstyrelsen att hantera. Istället menade han att man lokalt, via noggrann avvikelserapportering, måste ge fokus åt vad utlokaliseringarna kan leda till för patientsäkerheten. Och där fick han medhåll av Eva Nilsson Bågenholm.
–Vi kan använda Socialstyrelsen genom att kalla på den för tillsyn. Men det krävs också att vi skriver avvikelserapporter. Vi läkare är urusla på det!
CS, som alltså förordat avslag, menade att den delar motionärens problembeskrivning, men att lösningen på problemet inte ligger i anvisningar från Socialstyrelsen.
– Det här måste lösas multifaktoriellt, sa Anders Dahlqvist, ledamot av CS.
Lars Nevander, ordförande i Mellersta Skånes läkareförening, såg ingen motsättning i att ändå bifalla motionen.
– Motionärens väg är en väg att pröva även om CS anser att det är omöjligt. Jag yrkar bifall, men det vore synd att endast verka på det här sättet.
Och bifall blev det alltså.


Bengt von Zur-Mühlen, ordförande i Upplands allmänna läkarförening, inledde sin föredragning av motionen om att begränsa möjligheten till rutinmässig utlokalisering av patienter med att utlokalisera »Svarte Petter« bland kollegerna i fullmäktige. Och trots att motionären fick fullmäktige med sig blev han till slut själv sittande med »Svarte Petter«.