Eva Nilsson Bågenholm valdes om till ordförande i Läkarförbundet för ytterligare två år. Det skedde med acklamation och det fanns ingen motkandidat. Direkt efter sommaren ska hon ta hjälp av utomstående konsult för att få hjälp med samarbetet i styrelsen.
I sitt inledningstal på fullmäktigemötet sa Eva Nilsson Bågenholm att hennes och styrelsens bedömning är att med hjälp utifrån är det möjligt att lösa problemen med att arbetet i styrelsen och presidiet inte fungerar optimalt.
Det är ingen hemlighet att det finns samarbetsproblem mellan Eva Nilsson Bågenholm och förste vice ordföranden Marie Wedin. En artikel i Läkartidningen nr 17/2006 tar upp en rad frågor där dessa två är oense. Men det handlar inte bara om samarbetssvårigheter i presidiet.
– Dels gäller det hur jag och Marie ska kunna arbeta, dels kan en konsult hjälpa oss i hela styrelsen att arbeta ihop, säger Eva Nilsson Bågenholm.
Hon menar att det är svårt att få en styrelse med så många särintressen, i ett förbund med så många delföreningar, att jobba ihop.
– Någon som kommer helt utifrån kan hjälpa oss med det.
Eva Nilsson Bågenholm börjar redan nu prata med olika konsulter.
– Det här ska ske direkt efter sommaren, säger hon.
Läs hela Eva Nilsson Bågenholms inledningsanförande på Läkarförbundets webbplats: http://www.slf.se.