Det beslutade årets fullmäktige, sedan motionärerna Stockholms läkarförening och Samfundet äldre läkare under mötet enats med centralstyrelsen (CS) om beslutets formulering.
Christer Sjödin, Stockholms läkarförening, inledde med att berätta om sin besvikelse när han först läste centralstyrelsens »formalistiskt avfärdande svar som andas att vi vill sopa något under mattan«.

I svaret pekar CS bland annat på att bolaget varit föremål för granskningar av egna och Finansinspektionens revisorer, att detta inte föranlett några ytterligare speciella utredningar och att Läkarförbundet som ägare vid alla bolagsstämmor tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen för Salus Ansvar och Salus Ansvar Liv. CS yrkade också på att motionen, som bland annat krävde att förbundet skulle ta initiativ till en oberoende utredning, skulle avslås.
– Desto gladare blev jag när jag läste veckans nummer av Läkartidningen där Läkarförbundets VD Catarina Andersson Forsman öppnar för en utredning, fortsatte Christer Sjödin.
Artikeln i Läkartidningen ledde till att motionärerna formulerade om sina ursprungliga yrkanden till ovanstående beslut, sånär som på orden »om möjligt«, som var ett tillägg från CS och en förutsättning för att CS skulle ställa sig bakom kravet.

Vi styr inte över hur och när en sådan utredning ska göras, förklarade Eva Nilsson Bågenholm. Men vi kan via vår styrelserepresentant ta initiativ till att Salus Ansvar gör en utredning.
Hon påpekade också att förbundets avsikt är att gå ur som storägare, men på ett sätt som är så bra som möjligt.
– Vi är en fackförening och skulle idag inte involvera oss i försäkringsverksamhet.
Läs intervjun med Catarina Andersson Forsman, Läkarförbundets VD och styrelserepresentant i Salus Ansvar, i nr 21–22/06 av Läkartidningen.


Christer Sjödin, Stockholms läkarförening.