– Vi läkare har erfarenhet av sjukvården som bör tas tillvara inom partiet nu när den finns här.
Det säger Patrick E Vigren, AT-läkare i Motala och vice ordförande för kristdemokraterna i Linköping, som tagit initiativet till läkarnätverket. Genom att gå igenom sitt kontaktnät och tidigare listor har Patrick E Vigren hittat nästan 100 läkare som är aktiva kristdemokrater. Men medlemskap i partiet är inget krav.
– Det är värdefullt att samarbeta, att utnyttja kraften genom att sluta oss samman. Nätverket ska kunna vara en resurs inom partiet, till exempel remissinstans i sjukvårdspolitiska frågor, men vi ska även kunna ta egna initiativ.
Patrick E Vigren kandiderar själv både till riksdagen och till kommunfullmäktige i Linköping. På båda listorna står han på femte plats. Idag har de östgötska kristdemokraterna två mandat i riksdagen vilket gör det föga troligt att Patrick E Vigren blir riksdagsman till hösten. Däremot har han god chanser till posten som ledamot av kommunfullmäktige.
Att kristdemokraterna verkar ha så lätt att locka till sig läkare tror Patrick E Vigren beror på den etiska profilen i partiet. Att läkare i allmänhet däremot sägs vara dåliga på politiskt engagemang tror han hänger ihop med tidsbrist, något som också gäller för dem som engagerat sig.
– Läkarnätverket är ett sätt att få ut maximalt av vårt engagemang. Vi vill vara med och påverka. Man kan vara politiskt aktiv utan att vara förtroendevald.
Ännu finns inget bestämt om hur läkarnätverket ska arbeta i valrörelsen.
– Tanken är att nätverket till en början ska ha formen av en mejling-lista. Under partiets riksting i juli kommer nätverket att hålla ett möte för att utse en talesperson och besluta om hur formellt nätverket ska vara.»Doktoristas«. AT-läkaren Patrick E Vigren har tagit initiativ till ett kristdemokratiskt läkarnätverk.