I ett av målen för Läkarförbundets sjunde vision står att »Läkares jour- och arbetstidsbestämmelser skall utformas så att en god arbetsmiljö tillgodoses med möjlighet till flexibla lösningar för individen«. Det var i samband med att detta diskuterades som den nya arbetstidslagen i allmänhet och regeln om 11 timmars dygnsvila i synnerhet togs upp (läs mer om den nya lagen i LT nr 17/2006).
Förbundsordförande Eva Nilsson Bågenholm menade att detaljarbetet för att hitta fungerande system i enlighet med den nya lagstiftningen måste ske lokalt, till och med på kliniknivå.
– Men vi gör vad vi kan centralt för att jobba med frågan och hjälpa er lokalt.
Och hon poängterade att det måste vara arbetsmiljön och inte ersättningen som är det primära intresset att driva.

Men Erik Hulegårdh, Göteborgs läkarförening, efterlyste mer tydlighet från Läkarförbundet.
– Vi har verkligen försökt vara kristallklara på den här punkten, till exempel vad som ska anses vara force majeur. Men medlemmarna efterlyser alltid mer tydlighet tills man har nått framgång, sa Eva Nilsson Bågenholm.
Eva Nilsson Bågenholm sa också att arbetsgivarorganisationen har en misstanke om att läkarna enbart vill tjäna pengar och därför driver igenom avstegsavtal från 11-timmarsregeln.
– Därför måste vi visa att vi inte har en dold agenda bakom, sa hon.
Erik Hulegårdh sa att det här är en bra skyddslagstiftning som ska omfatta även läkare.
– Det gäller även 11 timmars dygnsvila, sa han.
Men alla kollegerna på fullmäktigemötet höll inte med.
– De flesta medlemmar anser att regeln om 11 timmars dygnsvila är en katastrof. Vi måste bestämma oss för om vi egentligen hellre vill ha avstegsavtal och tjäna pengar, sa Johan Ljungberg, ordförande för Västerbottens läns läkareförening.

Bengt Jernby, ordförande för Blekinge läkarförening, sammanfattade:
– Det här är en spricka i förbundet. Medlemmarna vill inte ha 11 timmars dygnsvila!