Det är ett krav som Göran Berg, ordförande i Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG), inte har några svårigheter att skriva under på. Däremot ställer han sig tveksam till RFSUs problembeskrivning. Enligt RFSU kan väntetiden för en abort ibland vara flera veckor, något som medför att alternativet med medicinsk abort försvinner då tidsgränsen för en sådan går vid nio graviditetsveckor.
– Jag känner inte till att det finns tidsproblem, säger Göran Berg.
RFSU-klinikens chef Christina Rogala säger att RFSU gör rundringningar och på så sätt får sina uppgifter. Senast förra sommaren ringde RFSU till samtliga abortkliniker i Stockholms län.
– Alla utom en uppgav att de hade problem med väntetider, säger Christina Rogala.
Men hon poängterar också att omfattningen av köerna egentligen är betydelselös.
– Om det rör sig om en eller hundra kvinnor som valt medicinsk abort men fått vänta för länge spelar ingen roll. För den enskilda kvinnan är det här ett problem!


Vill öka barnmorskornas rätt
RFSU förslår att även barnmorskor ges möjligheter att handlägga de medicinska aborterna och även utföra det nödvändiga vaginala ultraljudet inför abort. Men det tycker inte Göra Berg är någon bra idé. Riksdagen beslutade också för drygt ett år sedan att inte vidta några åtgärder för att barnmorskor skulle få möjlighet att handlägga aborter.
Göran Berg säger att om det finns ett problem med att kvinnor som har bestämt sig för abort fastnar i köer är det ett politiskt problem eftersom lagen så tydligt ger kvinnan rätt att välja abortmetod.
– Finns det uppgifter om långa väntetider någonstans i landet är jag angelägen att få veta det. RFSU ställer också fyra andra politiska krav i sitt valprogram. Bland annat vill förbundet att sexhjälpmedel, till exempel kraftfullare massageapparater, ska klassas som läkemedel och subventioneras inom läkemedelsförmånen.