Under värmeböljan i augusti 2003 dog uppskattningsvis 35000 personer runt om i Europa. Värst drabbades Frankrike där nästan 15000 människor dog till följd av värmen, som steg till över 40 grader. Men även i länder med mer modesta temperaturer dog människor av värmeslag. I London steg temperaturen för första gången till över 100 grader Fahrenheit (37,7°C), och drygt 2000 personer dog av värmen i hela Storbritannien. Och nu rustar alltså den brittiska sjukvårdsorganisationen NHS för framtiden.
Genom att samarbeta med den brittiska motsvarigheten till SMHI hoppas man att genom väderprognoser kunna förbereda sig och befolkningen på en eventuell värmebölja. I London krävs temperaturer på 32 grader för att varningsklockorna ska börja ljuda, medan det i den nordöstra delen av landet endast behöver vara 28 grader.

Riskindivider ska identifieras via primärvård och socialtjänst. Extra hjälp via frivilliga och anhöriga till dessa personer ska mobiliseras, och sjukvården ska stå förberedd. NHS planerar också att använda massmedier för att nå så många som möjligt så fort som möjligt både före och under en eventuell värmebölja.
I Sverige pågår sedan ifjol en klimat- och sårbarhetsutredning som bland annat ägnar sig åt effekter av extrem värme.
– Ju längre norrut man är, desto känsligare är man för höga temperaturer, säger Tom Hedlund, huvudsekreterare i utredningen.
Huruvida det redan idag finns en beredskap för att hantera många människor med värmeslag och inom den svenska hälso- och sjukvården vet inte Tom Hedlund. Utredningen ska lämna sina förslag på hur samhället kan anpassa sig inför framtida klimatförändringar till regeringen i november 2007.
Läs mer om värmeslag på sidan 2050.


Människor svalkar sig i fontänen på Trafalgar Square i augusti 2003 då Europa drabbades av värmebölja.Foto: Rex/IBL