I Läkarförbundets första vision står att minst 95 procent av Sveriges yrkesaktiva läkare ska välja att vara med i Läkarförbundet. Enligt Läkarförbundets egna siffror uppgick anslutningsgraden 2003 till cirka 88 procent av läkarkåren, bland ST-läkare och AT-läkare var den knappt 81 respektive 68 procent samma år. Den största delen av nyrekryteringen av medlemmar sker genom Sylf och Medicine studerandes förbund. Nu anser sig Sylf inte längre kunna bära den kostnad det innebär för föreningen.
– Hittills har rekryteringen av AT- och ST-läkare setts som något av en enskild angelägenhet för Sylf, men vi anser att rekryteringen måste vara hela Läkarförbundets sak om Läkarförbundet ska vara ett förbund för alla läkare i Sverige framöver.
Det sa Charlotta Sävblom, ordförande i Sylf inför fullmäktigemötet. Och Sylf, som vill öka anslutningsgraden bland underläkare till 85 procent, fick med sig kollegerna på fullmäktigemötet som biföll motionen.


Läkarförbundets åldersstruktur (yrkesverksamma). Diagrammet visar medlemmar födda 1982 nederst och de som är födda 1941 överst (Källa: Sylf). »Det här uppfattar vi i Sylf som ganska alarmerande«, säger Maja Lundqvist.