Kontentan i regeringens rapport »Långsiktighet, samordning och engagemang – en strategi för styrning på psykiatrins område« är att den psykiatriska vården skulle må bra av mer resultatstyrning och kunskapsstyrning. Anders Milton, regeringens utredare, ser att vården använder fel metoder och åtgärder.
– Psykiatrin tar inte alltid till evidensbaserad kunskap vid behandlingar, det är alldeles för mycket fritt valt arbete. Framför allt kan man se detta i vården av sjuka med dubbel diagnos, till exempel psykiskt sjuka med missbruk, där det inte fungerar så bra.
Ett annat förslag av utredningen är att samla insatser för att bromsa den psykiska ohälsan under ett och samma politikområde. Ytterligare ett är att förtydliga lagen om att kommunerna måste göra en behovsbedömning och en tydlig planering för varje patient. För att finansiera åtgärderna föreslår man, som i tidigare påtryckningar, ett statsbidrag på sju miljarder kronor under åren 2008 och 2015.