Övergången mellan gamla och nya utbildningsplanen sker under andra året. Läkarstudenterna är oroliga för att de praktiska momenten blir lidande om antalet studenter på enskilda kurser blir för högt. I värsta fall en fördubbling från 130 till 260 studenter, menar Louise Scheen, ordförande i MSF Stockholm, Medicine studerandes förbund.
– Jag är i grunden positiv till en ny utbildning, men rädd för att kvaliteten försämras under överlappningen. Under de viktiga internmedicinska kurserna ute på vårdavdelningarna blir det svårt. På kliniken blir det stressigt när vi kanske är fyra studenter i stället för två med den handledande läkaren. Det finns ingen tid för att ställa frågor, säger Louise Scheen, som pratat med flera oroliga studenter.

I juni presenterades de preliminära kursplanerna för den nya utbildningen, som startar hösten 2007. Sari Ponzer, som ansvarat för arbetsgruppen för utbildningsplanen, ser inga större problem med någon krock.
– Det behöver inte betyda en dubblering av antalet studenter på varje kurs. Kurserna för de två utbildningsplanerna är inte identiska.
Hon berättar att det finns alternativ för att undvika överbelastade kurser; ett förslag är att tidigarelägga en kurs för projektarbete i den nya utbildningen. Ett annat är att föra in valfria kurser för att sprida studenterna. Ett tredje är att låta fler studenter praktisera i primärvården så att färre är på sjukhuskliniker.
Förslagen ska granskas av programnämnden, som sedan tar beslut om definitiva kursplaner. Utbildningen följer riktlinjer i Bolognadeklarationen, vars syfte är att synkronisera universitetsutbildningar i Europa.
Se även LT nr 9 och 10/2005.