SIFO har tillsammans med branschorganisationen Sveriges tidskrifter gjort en stor läskvalitetsundersökning bland flera hundra tidskrifter. Läkartidningen ingår i en grupp av 70 titlar som bland annat kategoriseras som yrkes- och branschpress, till skillnad från till exempel populärpress. Undersökningen är gjord under våren 2006 via intervjuer med ett urval av respektive tidnings läsare.
Av Läkartidningens läsare anser 81 procent att man kan lita på tidningen, ingen av läsarna tar helt avstånd från det påståendet. Där ligger Läkartidningen i topp bland de 70 undersökta tidskrifterna, tätt följd av »Från Riksdag och Departement«. Läkartidningen är också den tidning där störst andel läsare, 63 procent, anger att tidningen »påverkar mitt sätt att se på saker«.
Nästan två tredjedelar av läsarna skulle sakna Läkartidningen om den upphörde att komma ut.
– Det är en siffra vi vill ha upp, kommenterar Jonas Hultkvist, Läkartidningens chefredaktör.
Av de undersökta tidskrifterna är det dock endast Vi bilägares läsare som skulle sakna »sin« tidning mer. Av dem som läser Dagens Medicin skulle knappt hälften sakna tidningen om den lades ner.

Nästan nio av tio av Läkartidningens läsare anser att man kan lära sig något av tidningen, och nära 60 procent av Läkartidningens läsare anser att tidningen inspirerar dem. Att jämföra med 46 procent i genomsnitt.
De tidskrifter som får högst betyg i kategorin »ger mig underhållning« är Svensk Jakt och Svensk Golf, där 29 respektive 27 procent av deras läsare helt instämmer i rubrikens påstående. Där ligger Läkartidningen i lä med 3 procent. Endast 11 procent av läsarna anser att Läkartidningen hjälper dem att koppla av.

De egenskaper som läsarna anser främst utmärker Läkartidningen är att den är informativ, har gott rykte, är trovärdig och allmänbildande. Egenskaperna »glamorös«, »överraskande« och »trendsättande« får inga poäng alls av Läkartidningens läsare.
Det tycker Jonas Hultkvist inte är så förvånande.
– Fast vi får gärna bli mer överraskande!