Det framkom då rapporten presenterades av kommissionen och kommenterades av uppdragsgivarna på en presskonferens den 30 juni i en föreläsningssal på Rikshospitalet. Det massmediala intresset var stort, över hundra personer slöt upp. Många fick stå längs väggarna.
Kritiken i Sudbø-rapporten är svidande. Även om den största skulden faller på Sudbø själv sitter också kommissionens uppdragsgivare, Rikshospitalet–Radiumhospitalet och Universitetet i Oslo på de anklagades bänk.
Men båda dessa instanser berömde rapporten och lade sig platt för systemkritiken: bristande kontroll och bristande rutiner.
– Kommissionen har gjort ett mycket grundligt arbete. Vi accepterar den institutionella kritiken och får bara erkänna att vi inte förmått göra regelverket tillräckligt känt eller sörjt för att det har efterlevts, sa Stein A Evensen, dekanus vid medicinska fakulteten vid Universitetet i Oslo.
– Det är en relativt kraftig systemkritik av att vi inte klarat att identifiera fusket, och vi godtar rapportens slutsatser. Vi ska nu göra allt som står i vår makt för att lära av kritiken, sa Stein Vaaler, strategidirektör vid Rikshospitalet– Radiumhospitalet.
Båda var dock glada att rapporten härlett själva fusket till endast en person, Sudbø.
Ytterligare en person är namngiven i rapporten, Sudbøs handledare. Kritiken mot honom rör i princip bristande vägledning, och han har också godtagit kritiken.

Vad gäller Sudbø så lär han förlora såväl arbete som doktorshatt. Universitetets medicinska fakultet ska behandla frågan om doktorsgraden, och om fakulteten kommer till samma slutsats som kommissionen så ska fakulteten begära att universitetets styrelse fråntar Sudbø hans doktorsgrad.
Sjukhusets personalchef meddelade att sjukhuset redan tagit initiativ till att »avveckla hans anställning« vid sjukhuset. Från sin tjänst vid universitetet sa Sudbø själv upp sig tidigare i år.
Och Sudbøs läkar- respektive tandläkarlegitimation ska ifrågasättas av en så kallad fylkesläkare.
Sudbøs fusk har också drabbat enskilda medarbetare hårt.
– Det har lett till stor skada för en rad människor och ödelagt flera års forskning, sa Stein Evensen.
– Det finns en stipendiat som råkat mycket illa ut, och några artiklars »peer review«-processer har blivit avbrutna, sa Anders Ekbom.
En doktorand som Sudbø handlett har ägnat flera år åt forskning baserad på falska data som Sudbø försett henne med. Universitetet kommer att bistå dels psykosocialt, dels eventuellt med ekonomisk kompensation för den tid som lagts ner.
– Men det är en skada som är svår att reparera. Det är flera års arbete som får läggas åt sidan, sa Evensen.
Enligt Rikshospitalets strategidirektör Stein Vaaler så har sjukhuset redan de sista åren förbättrat sina kontrollrutiner. Nu ska det arbetet fortsätta.
– Vi ska kavla upp ärmarna och vända denna situation till något som på sikt blir positivt för både sjukhuset och all medicinsk forskning.
Från universitetet var budskapet ungefär detsamma. Förbättringsarbete pågår redan, och förhoppningsvis ska Sudbø-saken leda till något positivt. Anders Ekbom förklarade dock att det tar tid att få goda rutiner implementerade.
– Det är mycket enklare att skriva regler än att efterleva dem.
Rapporten riktar också viss kritik mot Universitetet i Bergen och mot Kreftregistret. Inga representanter för dessa instanser uppträdde vid presskonferensen.


Representanterna för Universitetet i Oslo och för Rikshospitalet–Radiumhospitalet lade sig platt för kritiken när Anders Ekbom presenterade rapporten. Fr v strategidirektör Stein Vaaler, granskningskommissionens ordförande Anders Ekbom och dekanus Stein Evensen. Foto: Cornelius Poppe/Scanpix