Redan i januari publicerade den norska läkartidningen en så kallad bekymringsmelding, på engelska »expression of concern«, rörande dessa artiklar.
– I den skrev vi att i det ögonblick som doktorsavhandlingen eller artiklarna i New England Journal of Medicine dras tillbaka så dras självfallet också de här artiklarna tillbaka, säger chefredaktör Charlotte Haug.
Den engelska versionen av rapporten i sin helhet väntas inte förrän efter sommaren. Men Charlotte Haug ska själv informera bland andra New England Journal of Medicine om rapporten, berättade hon i samband med presskonferensen.
Förslaget från kommissionen att alla medförfattare bör involveras i tidskrifternas manuskriptgranskning och få del av kritik, det tycker Charlotte Haug är bra.
– Det är ett gott förslag, mycket förnuftigt. Vi [Tidsskriftet, red:s anm] har redan jobbat med en teknisk lösning för det, det är beroende av en elektronisk manuskripthantering. Sudbø-saken har satt i gång massor av tankeprocesser hos oss.
Vad gäller de övriga artiklarna av Sudbø i Tidsskriftet ska redaktionen gå igenom dem. Dessa är översiktsartiklar.
– Översiktsartiklar är ofta av mycket större betydelse för klinisk praxis än en originalartikel. Det är viktigt att de inte ger fel rekommendationer, säger Charlotte Haug.