»Människor i gemen har en underlig inställning till vård: Ekonomi verkar vara viktigare än hälsan. Sjukintyget viktigare än åtgärder mot ohälsa.«
Det sa miljöpartiets Jan Lindholm när han utfrågades av Vårdförbundets Anna-Karin Eklund om partiets syn på sjukvård. Lindholm framförde då också en idé om att utbilda medborgarna, gärna redan i grundskolan, om sjukvården.
– Det är viktigt att vårdtagarna har kunskap om vården. Vet man inte vilka krav man kan ställa är det svårt att veta dels vart man ska ta vägen, dels vilka rättigheter man har.
Han funderade också på om den svenska vården verkligen är rätt organiserad, men menade att det är svårt för en politiker att verkligen göra något åt organisationen.
– En politiker som lägger ner ett litet sjukhus återväljs inte.
Och även om Jan Lindholm har största förståelse för medborgarnas krav på tillgänglighet menade han att det är ännu viktigare med kompetens och kvalitet, något som är svårt att uppnå med alltför litet patientunderlag.
– Kompetensen i ambulansen måste vara så god att det viktigaste inte är att det är nära till akuten.