I Storbritannien har parlamentet nyss fattat beslut om att utöka förskrivningsrätten till att gälla även vidareutbildade sjuksköterskor och farmaceuter. Bakgrunden uppges bland annat vara den läkarbrist som råder (det går en läkare på cirka 500 britter, att jämföra med Sverige och övriga EU där snittet ligger på cirka 320).
– Är det så att man saknar rätt medicinsk kompetens borde man istället utbilda fler läkare. Det vore ett bättre sätt att lösa situationen.
Det sa Eva Nilsson Bågenholm, ordförande i Sveriges läkarförbund, som precis som det brittiska läkarförbundets ordförande är kritisk till de nya reglerna.
Anna Hertting, ordförande i Legitimerade sjukgymnasters förbund, tyckte tvärtom att det är en god idé att utöka förskrivningsrätten och hoppas på ändrad lagstiftning även i Sverige. Enligt henne borde specialistsjukgymnaster kunna få rätt att skriva ut smärtstillande läkemedel och utföra antiinflammatoriska injektioner.
– Vi är specifikt inriktade på att dämpa smärta, sa hon och fortsatte:
– Det gäller att vinna hälsa. Vi sjukgymnaster möter de patienter som kostar samhället mest pengar i ohälso- och sjukskrivningskostnader. Läkemedel i kombination med våra grundmetoder kan ha mycket god effekt.

Men Eva Nilsson Bågenholm lät sig inte övertygas.
– När man skriver ut ett läkemedel handlar det om att ta ansvar för effekterna som det får. Vi läkare har kunskap i farmakologi och i sjukdomsdiagnostik. Ett läkemedel påverkar inte bara ett organ, utan hela kroppen, och läkemedel interagerar med varandra. Därför krävs kunskap om hela patienten och dennes sjukdomshistoria.
Eva Nilsson Bågenholm sa att hon hellre skulle se en diskussion om hur förskrivningarna kan begränsas istället.
– I Sverige har vi arbetat mycket med att få ner förskrivningen av antibiotika, och det har varit framgångsrikt. Det beror på att vi har kunnat samla alla förskrivare. Man ska inte utöka förskrivningsrätten – snarare tvärtom.

Men att utökad förskrivningsrätt skulle leda till att ännu mer läkemedel skrivs ut, det trodde inte Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund.
– Just den farhågan behöver vi inte ha. Erfarenheten tyder på att sjuksköterskor är mycket noggranna och restriktiva, sa hon.
Eva Nilsson Bågenholm ville också vet hur mycket extra farmakologi en sjuksköterska – eller sjukgymnast för den delen – skulle behöva för att kunna förskriva läkemedel. Men det fick hon inget svar på.

Moderatorn kände sig föranledd att fråga om läkarna känner sig hotade av tanken på att även andra yrkesgrupper skulle utöka sitt kunnande och sina befogenheter. Men Eva Nilsson Bågenholm kunde lugna honom:
– Läkare har sin kompetens och hotas inte av att andra utökar sin.


Eva Nilsson Bågenholm tror att utökad förskrivningsrätt för till exempel sjuksköterskor skulle vara en risk för patientsäkerheten.Foto: Sara Gunnarsdotter