– Förutsättningarna känns enormt inspirerande, sa Bengt Svensson, ansvarig arkitekt på White.
Att rusta det befintliga Karolinska i Solna skulle kosta lika mycket som att bygga ett nytt, om än något mindre sjukhus, 7–8 miljarder kronor. Därför har Stockholms läns landsting valt att bygga ett nytt sjukhus som bättre tillgodoser framtidens krav.
Kravlistan är lång. Det handlar om god miljö för forskning och vård, god arbetsmiljö, internationell konkurrenskraft, dynamiskt samarbete med universitetet, samarbete mellan klinisk och preklinisk forskning, samarbete mellan vårdformer och discipliner och stor flexibilitet allteftersom sjukvårdsorganisation, medicinteknik och vårdformer förändras över tiden.

Fem formgivningsförslag har tävlat om uppdraget, och den 25 augusti presenterades det vinnande bidraget, Forum Karolinska, ritat av White arkitekter AB.
Den 1 september tillträder Lennart Persson som projektledare. Han är forskare och professor i neurokirurgi i Uppsala. På senare år har han åt regeringen utrett den högspecialiserade vården och forskningsaspekter av den nya specialitetsindelningen. Han har erfarenhet av några mindre byggprojekt, bland annat arbetet med att bygga om intensivvårdsavdelningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Men något universitetssjukhus har han förstås aldrig byggt förut.
– Nej, men jag har uppfattat att man tycker det är viktigt med verksamhetskunskap. Mitt jobb blir att konkretisera idéerna tillsammans med landstinget och dem som vann.
– Jag tycker det var ett väldigt bra förslag som vann. Det har fokus på verksamheten, och det är ett vackert hus också. Och det är betryggande att juryn var enig.

Juryn, som har bestått av politiker, arkitekter och chefstjänstemän, har haft hjälp av fyra beredningsgrupper. I en av dessa har tre läkare medverkat. En är Per Gillström, biträdande sjukhusdirektör för Karolinska. Han är mycket nöjd.
– Vi har tittat på operationsavdelningar, vårdavdelningar och sambandet mellan forskning och klinik, och det här var det förslag vi förordade, sa han.
Landstingsfullmäktige väntas ta investeringsbeslut vid årsskiftet 2007/2008. Inflyttningen är tänkt att börja 2012, och hela sjukhuset ska stå klart 2015. Läs mer på: http://www.locum.se/nus