–Patienten har fått intensivvård i tio dagar nu och är underbensamputerad, säger överläkare Per-Olof Eklund vid Blekingesjukhusets infektionsklinik i Karlskrona.
Han betecknar patientens tillstånd som stabilt men fortsatt allvarligt.
Samtidigt vill Smittskyddsinstitutet och de läkare som LT varit i kontakt med tona ner riskerna för smitta. Den bakterie som är aktuell i de tre Blekingefallen bildar inte toxiner och kan därmed inte ge upphov till den allvarligare formen av kolera med svåra diarréer (ibland kallad »äkta« eller »klassisk« kolera).
Den som badar i hav och insjöar med öppna sår löper alltid risk att drabbas av infektioner och då finns det andra mikroorganismer som kan orsaka minst lika svåra symtom eller sepsis (Aeromonas och Plesiomonas Shigelloides är två exempel).
– Det här är egentligen gammal kunskap, säger Carl-Johan Fraenkel som är biträdande smittskyddsläkare i Blekinge. Vad som är anmärkningsvärt är att vi fått en ansamling av fall under en till två veckor.
Samtidigt kan det vara intressant att titta närmare på förekomsten av Vibrio cholera inför framtiden, menar han.
För att bakterien ska trivas och växa till ordentligt krävs det rätta samspelet mellan vattentemperatur, salthalt och algförekomst.

Thor-Axel Stenström, professor och chef på sektionen för vatten- och miljömikrobiologi vid Smittskyddsinstitutet, vill inte kalla sensommarens sjukdomsfall för ett utbrott utan ser det hela som tre separata fall.
– Det är ett observandum men det blir ingen större utredning från vår sida, säger han.
Bakterien trivs bäst när salthalten ligger mellan 0,2 och 1 procent men den kan även växa i sötvatten, enligt Thor-Axel Stenström. Det troliga är att Vibrio cholera finns i låga halter utmed hela den svenska kusten. Infektioner uppträder då och då; alltid under sommarperioden när vattnet är varmt. Troligtvis krävs det höga bakteriehalter i kombination med sänkt immunförsvar för att infektionen ska få fäste.
– Som läkare ska man ha klart för sig att det är en viktig differentialdiagnos vid sår- eller öroninfektioner, säger Thor-Axel Stenström.
Samtidigt är diagnosen Vibrio cholera enkel att ställa genom en vanlig bakteriologisk sårodling.