Svenskarna blir allt fler på läkarutbildningen i Danmark. 1995 upptog de en dryg procent av platserna. I höst är 27 procent av de antagna svenskar. Alldeles för mycket, tycker många i Danmark som oroar sig för en framtida läkarbrist.
Opinionen blev ännu starkare sedan det, enligt svenska Socialstyrelsens undersökning, visade sig att 80 procent av svenskarna vill återvända hem efter utbildningen. Ungefär hälften gör också det inom tre år efter examen.
I den danska debatten hävdas också att Sverige borde utbilda sina läkare självt. Danmark tar in 1,7 gånger så många studenter som Sverige i förhållande till sin befolkning.
Trycket har ökat på vetenskapsministern Helge Sander (V). Enligt danska Ugeskrift for læger, nr 33, vill Helge Sander införa en maxgräns för svenskar på den danska utbildningen. Han skulle gärna se ett kvotavtal med svenskarna. Han sneglar också på Österrike som nyligen beslutat att begränsa antalet tyskar på sin läkarutbildning. Men detta strider mot EU-rätten och den fria rörligheten, och därför vill Helge Sander lyfta upp frågan också på EU-nivå.
I augusti vände sig Helge Sander till utbildningsminister Leif Pagrotsky och en dialog pågår. Wille Birksten, politisk sakkunnig hos Leif Pagrotsky, tror inte på ett kvotavtal.
– Det låter ju väldigt märkligt. Det strider mot hela tanken om fri rörlighet för studenterna.
Wille Birksten tycker att man i stället för att inskränka studenternas möjligheter borde se på vad som orsakar problemet, som tycks vara att det danska antagningssystemet favoriserar svenskarna. Det är svårare att få toppbetyg i Danmark.
Omräkningen av de svenska betygen har redan skärpts, men det har inte gett önskad effekt, enligt Helge Sander. I ett brev till Läkartidningen meddelar han att Danmark ytterligare ska analysera sina antagningsregler för att neutralisera skillnaderna mellan danska och utländska examina.

Men hur stort problem är egentligen den växande skaran svenska studenter?
Michael Dall, ordförande i Danske Lægeforenings utbildningsutskott, ser inget problem med att de svenska studenterna blivit fler. Danmarks problem är att specialistutbildningsplatserna är alldeles för få för att kunna säkra en framtida försörjning och det är inget som de svenska studenterna ändrar på.
– I Danmark har vi ingen läkarbrist, vi har specialistläkarbrist, så att så länge vi inte har tillräcklig specialistutbildningskapacitet så får det inga konsekvenser. För 15 år sedan tog vi in för få studenter på läkarutbildningen och det är därför vi har specialistläkarbrist idag, säger Michael Dall.
Han påpekar dessutom att svenskar och norrmän är lika goda att ha som kolleger som danskar.

Och Eva Hammershøy vid danska Sundhedsstyrelsen tvivlar på om de svenska studenterna har så stor betydelse om 17–20 år. »Det enda man kan säga är att det inte påverkar antalet specialistläkare i positiv riktning, om antalet utländska studerande stiger. För då stiger risken för utvandring«, säger hon i Ugeskrift nr 33.