Det blev en politisk rivstart för Lennart Levi. Medlem i centerpartiet blev han först i fjol och då blev han också tillfrågad att ställa upp som kandidat till riksdagen. Karriärist? Nej, snarare humanist. Nu har den 76-årige läkaren fått en riksdagsplats.
När valsedlarna kontrollräknats på torsdagen stod det klart att Lennart Levi, som var andranamnet på centerns lista i Stockholms län, kommit in i riksdagen. Valframgångarna i länet har resulterat i tre riksdagsmandat från Stockholm, vilket kan jämföras med ett mandat tidigare.
– Det känns fantastiskt hedrande att svenska folket vill ha mig i riksdagen. Jag har fått mandat och ansvar att genomföra det jag har forskat om i ett långt liv: Att se till att folk inte slås ut, genom att skolan och arbetslivet blir bättre anpassade till människan, inte tvärtom, säger Lennart Levi.

Hemma i villan i Sollentuna är matsalsbordet belamrat med pappershögar med endera forskningsmaterial eller arbetsmappar från partiet. Han känner sig lite matt efter de senaste månadernas valarbete på torgmöten i förorterna, »ambulansturnéer« samt otaliga föreläsningar och debattartiklar. Många år av stressforskning har gjort honom kunnig inom det psykosociala området, som nu blivit en politisk drivkraft. Utöver läkare och professor emeritus i psykosocial miljömedicin vid Karolinska institutet är han rådgivare i stressfrågor till WHO och EU.
Plånboksfrågor om billigare tandvård eller sänkt tak i a-kassan är bara delfrågor för centerpolitikern, som vill ta tag i vad han kallar de väsentliga välfärdsfrågorna.
– Människor upplever en stress, antingen för att de är överbelastade och inte kan förena arbete med familjeliv, eller så är de underbelastade för att de är arbetslösa. Den växande psykiska ohälsan bland barn och ungdomar, de enorma förtidspensioneringarna och den dåliga äldreomsorgen, detta vill jag förbättra, säger han.

De allra första politiska kontakterna fick han redan 1961 när han träffade dåvarande centerledaren Gunnar Hedlund. Lennart Levi uppmanades att skriva ned sina tankar kring den mänskliga miljön, som efter hand utmynnade i partiets omtalade miljömotion. Den innehöll ett helhetsgrepp på den psykosociala miljön, men han fick höra att »motionen kom tio år för tidigt«. Fyrtio år senare har idéerna godtagits, men de används inte i praktiken, understryker Lennart Levi.
– Se på hela den befintliga arbetsmiljölagstiftningen, till exempel förordningen SAM, systematiskt arbetsmiljöarbete, som inte används fullt ut. Båda behöver omsättas i handling genom att till exempel att bygga ut företagshälsovård och arbetarskyddet, menar han.

Som de andra i den borgerliga alliansen upprepar han parollen: Fler i arbete. Men arbetslivet ska präglas av »fler och bättre jobb« med lagom stora krav. Rehabilitering ska »återinföras« så att Försäkringskassan blir skyldig att hjälpa sjukskrivna, till exempel genom en personlig »rehablots«. Men Lennart Levi tycker också att det finns en övertro på att politiken ska lösa alla problem på arbetsmarknaden.
– Vi måste lägga ett medansvar på människorna själva.
Han vill dessutom se en mycket mer flexibel pensionsålder, då så många gamla idag är engagerade, friska och vill arbeta.
– Det är fel att ha 65 år som gräns eftersom det måste finnas en valfrihet. Om vi arbetade ett år längre innan vi går i pension skulle vi tjäna 67 miljarder kronor per år.
Då skulle mer resurser skapas för multisjuka och äldre, förklarar han, så att man kan utöka antalet sängar på särskilda boenden och satsa på bättre utbildad personal.
– Vi måste både ge avlastning till alla anhöriga till de multisjuka och satsa på vården i livets slutskede. Två tredjedelar av all äldreomsorg sköts av de anhöriga.

De närmaste dagarna ska Lennart Levi besöka en EU-konferens i Kuopio i Finland som har temat »hälsa i all politik«, vars syfte är att integrera hälsa på samtliga sektorer i samhället. Det är ingen nyhet – många europeiska länder har inspirerats av en sådan hälsoorienterad samhällspolitik i enlighet med Ottawadeklarationen från 1986.
– Men det är ett långt steg mellan lagboken och verkligheten. Inte ens Sverige arbetar efter den folkhälsoproposition som lades fram för några år sedan. På den finska kongressen ska man fokusera på fem områden: Hälsoskillnader mellan befolkningsgrupper, kost och motion, alkoholpolitik, trafik och hälsa samt mental hälsa, som sedan ska behandlas på ministernivå. Man får hoppas att finländarna hinner göra något av det, de har bara ett halvår på sig innan ordförandeskapet är slut.
Han är kritisk mot att sjukvården så ensidigt är inriktad på medicinsk behandling.
– Idag kan prevention inte mäta sig i konkurrensen med behandling. Det finns inte heller något helhetsgrepp kring hälsan. Jag ska arbeta för att sjukvården blir mer folkhälsoinriktad.»Det känns fantastiskt hedrande att svenska folket vill ha mig i riksdagen. Jag har fått mandat och ansvar att genomföra det jag har forskat om i ett långt liv: Att se till att folk inte slås ut, genom att skolan och arbetslivet blir bättre anpassade till människan, inte tvärtom«, säger Lennart Levi här hemma i villan i Sollentuna, lite matt efter valturnén.
Som andranamn på centerpartiets lista i Stockholms län kom Lennart Levi in i riksdagen.