Humant papillomvirus, HPV, orsakar idag 95 procent av all livmodershalscancer. Mot några av de aggressivaste virusvarianterna har läkemedelsbolaget Merck Sharp & Dome framställt vaccinet Gardasil, som fick ett s k förhandsgodkännande av EUs läkemedelskommitté i slutet av juli. Nästa anhalt är EU-kommissionen som kommer med sitt utlåtande i oktober.
– Eftersom kommittén har rekommenderat ett godkännande går det sedan oftast igenom i kommissionen. Det är sällan som det blir ett nej, säger Ingrid Uhnoo, professor vid Läkemedelsverket samt den föredragande kliniska handläggaren i kommittén.
Hon ser läkemedlet som ett »stort genombrott« på cancerområdet som kommer att få stor förebyggande effekt. Vaccinet är redan godkänt i USA, Argentina, Mexiko och Australien, men än så länge är det bara de amerikanska myndigheterna som utfärdat rekommendationer. Enligt Joakim Dillner, professor i virologi vid Lunds universitet, rekommenderar USA att vaccinet ska ges till unga i åldern 9–26 år då vaccinet har bäst effekt i unga år. Helst en vaccindos före sexualdebuten.

– Man förespråkar en allmän vaccination före tonåren vid tolv års ålder av logistiska skäl eftersom det är det sista året som barn är inskrivna vid barnhälsovården i USA. Dessutom har vaccinet bäst verkan för sexuellt naiva, säger Dillner.
Han tycker att det är svårt att ta ställning till hur vaccinet bör användas i Sverige då det finns en rad oklarheter att reda ut, bland annat incidensen för infektioner. Men han tror på idén med ett skolvaccinationsprogram.
– Det rimliga är att ge läkemedlet i årskurs nio vid 15 års ålder. Få är smittade innan dess.
På Socialstyrelsen har man börjat sammankalla en expertgrupp som ska handskas med sakfrågor kring vaccinet. Anders Tegnell, chef för Socialstyrelsens smittskyddsenhet, ser vaccinet som en stor framgång. Huruvida det blir ett storskaligt vaccinationsprogram eller inte är för tidigt att säga, menar han:
– Det är svårt att uttala sig om. Det handlar om stora pengar, vaccinet är dyrt. Förmodligen är det bara rika länder som kommer att ta in läkemedlet. Vi måste först titta på vad allt detta innebär hälsoekonomiskt.

Enligt Anders Tegnell finns det flera beräkningar som visar på goda chanser att få skyddseffekter på befolkningsnivå genom ett brett smittspridningsprogram. Frågan är nu vilken strategi som ska användas, att vaccinera enbart unga kvinnor eller att inkludera även unga män. Ytterligare en fråga handlar om hur det samlade vaccinationsprogrammet mot barn påverkas. Socialstyrelsen har redan lagt ett förslag om att flytta tidpunkten för trippelvaccinet (difteri, stelkramp och kikhosta) för alla tioåringar till fem års ålder, och sedan en andra dos vid 15 års ålder för att ge ett tidigare skydd.
– Detta skulle göra det möjligt för ett HPV-vaccin vid t ex tio–tolv år, säger Tegnell.
Läs även artiklarna på sid 2650 och artikeln på sid 2672. En artikel om HPV-vaccin finns även under Nya rön, LT nr 36/2006.