Nästan hälften av alla danska läkare erbjuder idag rådgivning via e-post. I storstäderna är andelen ännu större.
Från den 1 april 2003 har det varit möjligt för privatpraktiserande läkare att erbjuda e-postkonsultation. Idag är servicen frivillig, men från och med nästa avtalsperiod med början den 1 januari 2009 måste läkarna tillhandahålla e-postkonsultation.
Initiativet och uppbyggnaden av e-postkonsultation har skett i samverkan mellan de praktiserande läkarna och det danska Sundhedsministeriet.
Senaste kvartalet uppgick antalet e-postkonsultationer till 70000, enligt statistik från Praktiserende Lægers Organisation, PLO.

För att skydda och säkra kommunikationen från intrång får patienterna oftast gå in till sin läkare via den stora offentliga sjukvårdsportalen http://www.sundhed.dk.
– Patienten får i samband med sin inledande kontakt en särskild pinkod eller en engångskod som ska användas för att senare logga in för att se läkarens svar. En del läkare erbjuder också kommunikation via egen webbplats. Några sekretessproblem har än så länge inte förekommit, konstaterar Henrik Dibbern, vice ordförande i PLO.
Han fortsätter:
– Det diskussionen handlar om nu bland läkarna är vilka etiska gränser som ska finnas med hänsyn till den information som skickas. En del menar att det är ok att skicka ett känsligt provsvar via e-post, andra inte. Här kommer säkert att beslutas om en gemensam policy när systemet och användandet mognat.
Vad upplever läkarna som den största fördelen med e-postkonsultation?
– De känner att e-post avlastar inkommande samtal under den traditionella telefontiden varje morgon. Dessutom kan de i vissa fall ge standardiserade svar på e-postfrågor, till exempel i samband med provsvar eller vaccinationsrådgivning.
Finns det något negativt med ökade e-postkontakter med patienterna?
– Vi får ju se upp så att det inte blir för betungande att hantera inkommande e-post. Men för större kliniker och hårt bokade läkare är tjänsten avgjort en stor fördel, tycker Henrik Dibbern.
Läs även artikel om e-postkommunikation mellan läkare och patienter i glesbygd i Läkartidningen nr 5/2003.