– Det är betydande neddragningar som går ut över hela vår verksamhet. Det kommer att innebära betydligt färre inspektioner, förelägganden och minskat föreskriftsarbete, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Kenth Pettersson.
Exakt hur verkets framtida uppdrag ska se ut, det ska regeringen återkomma om, men mellan 250 och 300 av verkets 800 tjänster måste försvinna under de tre närmaste åren, enligt Pettersson.
– Det kommer att märkas bland skyddsombud och arbetstagare i allmänhet. Skyddsombuden får klara sig mer på egen hand, säger han.
Vårdsektorn utgör en stor del av arbetsmarknaden.
– Vi har haft betydande arbetsmiljöarbete inom vårdsektorn och ägnat mycket tid åt det de senaste åren, säger Kenth Pettersson.
Marie Wedin, Läkarförbundets förste vice ordförande och ordförande i Läkarförbundets arbetslivsgrupp, hoppas att neddragningarna inte går ut över läkarnas arbetsmiljöfrågor.

Visserligen anser hon att verket har varit »uddlöst« i sina möjligheter att med inspektioner och föreskrifter ingripa mot det som är läkarnas stora arbetsmiljöproblem, de psykosociala aspekterna av tillgänglighetsproblemen, nämligen vårdplatsbristen på sjukhusen och den bristande tiden för mötet med patienten i primärvården. Konkreta krav har ställts på utrymmet runt sjukhussängarna men motsvarande konkreta krav på den psykosociala miljön saknas, menar hon.
– Arbetsmiljöverket behöver vässa sina arbetsmetoder vad gäller läkarnas arbetsmiljö, så vi hoppas att neddragningarna inte går ut över möjligheterna till det. Och finns inte Arbetsmiljöverket så finns ingenting, säger Marie Wedin.