De två förändringarna innebär sammantaget att en sjukhusläkare som är med i såväl fack som a-kassa får 4000 kronor mindre i plånboken om året.
Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm är kritisk.
– Avdragsrätten är bra, den är en uppmuntran att vara med i facket. Det är synd att man tar bort den för fackföreningarna behövs ju. Och att a-kasseavgiften höjs är ett stort problem.
Förändringarna kan innebära en risk att medlemmar väljer att gå ur Läkarförbundet, tror hon.
I regeringens planer ingår att göra a-kassan obligatorisk. Därmed blir fackavgiften den enda av de två som kan väljas bort. Det som i sammanhanget kan minska risken för avhopp från Läkarförbundet är att medlemsavgiften till förbundet redan är separerad från avgiften till a-kassan. Det blir alltså tydligt för medlemmarna att det är avgiften till a-kassan som höjs. Och den avgiften höjs med mer än 200 procent.

Anslutningsgraden till Akademikernas erkända arbetslöshetskassa, AEA, är låg bland läkarna. Endast 17000 av Läkarförbundets drygt 29000 medlemmar i yrkesverksam ålder är med i a-kassan.
Arbetslösheten bland läkare är också låg. Ett 40-tal läkare uppbär för tillfället ersättning från AEA.
A-kassan är redan idag fullt finansierad av medlemsavgifter och egenavgifter, enligt AEAs administrative chef Tomas Eriksson. De höjda avgifterna kommer därför att gå till annat i statskassan. Eva Nilsson Bågenholm är kritisk till att avgiften ska gå till att finansiera andra skattesänkningar.
– Då är det egentligen bara en annan skatt, ingen försäkring.
Förutom höjningarna berörs arbetslösa läkare av att taket för ersättning från a-kassan sänks de första hundra dagarna, från 730 till 680 kronor per dag. Den maximala ersättningsperioden är 300 dagar. Tidigare har a-kassan kunnat förlänga den i enskilda fall med lika lång tid. Den möjligheten avskaffas också.

Skatteförslag som kan påverka läkares privatekonomi


• Skattereduktionen för avgifter till fackföreningar och a-kassa försvinner till årsskiftet. För till exempel en sjukhusläkare i Stockholm innebär det en skattehöjning på 1370 kr under ett år.
• För läkare och andra medlemmar i Akademikernas erkända arbetslöshetskassa, AEA, blir höjningen 210–220 kronor i månaden, från dagens 94 kronor till över 300 kronor i månaden från den 1 januari 2007, enligt AEAs preliminära beräkningar. På årsbasis innebär det en höjning med 2600 kronor, från 1128 till omkring 3700 kronor.
• »Jobbskatteavdraget« innebär för en läkare med årsinkomst över 500000 kronor en sänkt årlig inkomstskatt på drygt 11000 kronor. För den som arbetar efter 65 års ålder blir skattereduktionen högre.
• Förmånsskatt på lånedatorer införs. Förmånen värderas till 2400 kr/år.
• De icke avdragsgilla beloppen för resor till och från arbetet höjs från 7000 till 8000 och för övriga utgifter från 1000 till 5000 kronor.
• Höjd trafikförsäkringsavgift.
• Frysning m m av fastighetsskatten.