Vid ett möte den 6–8 november är det tänkt att WHOs ledning ska utse sin nya generalsekreterare. 13 kandidater till posten har genomgått Lancets extensiva analys. Dessa har fått svara på frågor som vad de skulle ägna de första 100 dagarna på posten som WHOs generalsekreterare åt och vilka globala hälsofrågor de anser som mest relevanta. Tidskriften har sedan ställt upp tre olika typer av vad man kallar »teknisk kompetens« som en lämplig vinnare måste besitta. Först krävs minst fem till tio års erfarenhet av globalt hälso- eller sjukvårdsarbete alternativt forskning. Därefter krävs vetenskaplig kompetens. Slutligen bör en lämplig kandidat ha erfarenhet av att sköta »hälsomyndigheter« i låginkomstländer.
Bara fem kandidater uppfyller kriterierna enligt Lancet. Vid sidan av den tekniska kompetensen krävs administrativ kompetens, skriver tidskriften vidare. En kandidat bör framgångsrikt ha drivit vad man kallar för »komplexa verksamheter« tidigare.
Nu finns bara några få kandidater kvar och Lancet har rankat dessa efter de visioner och mål kandidaterna uppgett att de har med tjänsten om de får den. Dessa mål har sedan ställts i jämförelse med de problem WHO står inför under kommande år.
Slutligen menar Lancet att mexikanaren Julio Frank är mest lämpad för jobbet. Om han sedermera verkligen får den eftersökta posten återstår dock att se. Lancet pekar på att de två personer som senast haft jobbet, norska Gro Harlem Brundtland och J-W Lee, har varit mycket lyckade val som båda bidragit till att WHO kunnat stärka sin ställning under senare år.
Källa: Lancet. 2006;368:1213-1214.

Tretton personer har föreslagits till generaldirektör för WHO, däribland Dr David A. Gunnarsson från Island och professor Pekka Puska från Finland. Övriga kandidater är Dr Kazem Behbehani (föreslagen av Kuwait), Dr Margaret Chan (föreslagen av Kina), Dr Julio Frenk (föreslagen av Mexiko), Dr Nay Htun (föreslagen av Myanmar), Dr Karam Karam (föreslagen av Syrien), Dr Bernard Kouchner (föreslagen av Frankrike), Dr Pascoal Manuel Mocumbi (föreslagen av Moçambique), Dr Shigeru Omi (föreslagen av Japan), Dr Alfredo Palacio González (föreslagen av Ecuador), Ms Elena Salgado Méndez (föreslagen av Spanien) och professor Dr Tomris Türmen (föreslagen av Turkiet). Svensken Anders Nordström, som är tf generaldirektör sedan i maj då förre generaldirektören Dr Lee Jong-wook plötsligt avled (se även LT 21–22/06), kandiderar inte.