De flesta läkare hade redan undertecknat uppropet, andra passade på att göra det under lunchen. På fredagen stod Maria Kvist, fackligt ombud för läkarföreningen på Karolinska Universitetssjukhuset, i personalmatsalen med det upprop som i veckan gått ut till alla medlemmar i Stockholms läkarförening.
Facket tar nu till denna kampåtgärd mot arbetsgivarens förslag på arbetstidsförändringar, till exempel skiftarbete och planer på att förlägga ordinarie arbetstid till helger. En av dem som undertecknade listan var Jaakko Patrakka, AT-läkare på ortopedkliniken.
– Treskiftsschema är något som man försökt i Finland, men inte lyckats särskilt bra. Kontinuiteten blir sämre.
Georg Jaremko, överläkare på avdelningen för cytologi, skrev under namnlistan utan att tveka.
– Min avdelning kommer inte att drabbas så mycket. Men det verkar som att andra får nya scheman och arbetstider som blir väldigt opraktiska. Jag reagerar också över arbetsgivarnas sätt att köra över läkarna.


AT-läkaren Jaakko Patrakka skrev på när Maria Kvist, fackligt ombud, stod i personalmatsalen på Karolinska. Foto: Agneta Borgström