Inget samarbete pågår mellan verksamhetschefer och fackliga representanter, enligt Christina Berntsson, ordförande i Göteborgs läkarförening.
Men enligt regionens kompetensförsörjningschef Lars Sahlman pågår arbetet på kliniknivå med att implementera de nya reglerna.
– Några funderar på att ta bort beredskapen helt och ha en jourlinje till. Andra funderar på hur man kan hantera bagatellstörningar. Där man jobbar mycket ser man till att lägga in ledighet dagen efter. Enstaka verksamheter där man är få kanske ingen beredskap behövs.
Men läkarna märker inte mycket av detta.
– Vi har inte fått vara så delaktiga. Man vill inte prata med oss. Arbetsgivaren har smällt igen dörren. Folk är väldigt bekymrade. Läkarna bryr sig väldigt mycket om verksamheten och upplever detta som ett hot, säger Christina Berntsson.
– Vissa verksamheter behöver avstegsavtal för att fungera, men det vill arbetsgivaren inte tala om. Därmed är den vägen stängd. I stället kontrar man med schemaläggning, säger hon.
Lars Sahlman, som för övrigt en gång var ledamot i Läkarförbundets centralstyrelse, har i flera år funderat på schemaläggning, se till exempel LT nr 44/2003.
– Skulle man prata om avstegsavtal så skulle inte en jäkel vara intresserad av att ändra någonting, säger han.
– Vi tycker jouravtalet är bra. Det ger utrymme för flexibilitet, kontinuitet och patientsäkerhet och då behöver man inte ändra så mycket, säger Christina Berntsson.
För en tid sedan kallades läkarföreningarna till ett möte med Lars Sahlman. Han ville diskutera schemaläggning på helger och fram till midnatt på vardagar.
– Det finns en del verksamheter med hög arbetsbelastning under de tiderna som är intresserade, säger Sahlman.
Möjligheten att schemalägga finns alltid enligt avtalet, påpekar han. Frågan var om läkarföreningarna i så fall vill att ersättningen läggs ut på annat sätt än som följer av den så kallade »alternativa modellen« i avtalet.
– Just nu är ingen intresserad av detta, eftersom det är så mycket annat att prata om. Han påstår att det finns verksamhetschefer som vill ha schemaläggning, men varför har de inte pratat med oss då? säger Christina Berntsson.