Arbetslivsinstitutet läggs ned helt och hållet med motiveringen att minska byråkratin.
Institutet bedriver arbetslivsforskning men ger även utbildning till bland andra fackliga förtroendemän och utbildning inom företagshälsovården, bland annat den kurs, motsvarande 15 högskolepoäng, som krävs för att bli specialist i företagshälsovård.

Kursen sträcker sig över tre terminer. Ett 30-tal blivande företagsläkare påbörjade utbildningen i Stockholm i september. Den skulle pågå till december 2007. Men Arbetslivsinstitutet läggs ned den sista juni 2007. Det meddelades i budgetpropositionen förra måndagen. Dagen efter fick kursdeltagarna besked från institutet om att kursen var avblåst och nästa kurstillfälle, vecka 43, var inställt.
Johnny Johnsson, ordförande i Företagsläkarföreningen, är kritisk.
– Deltagarna blev förtvivlade och arbetsgivarna som skaffat vikarier blev förtvivlade. Man borde ha en avvecklingstid. Det här är inte genomtänkt för fem öre. Vi tycker att kursen ska fullföljas. De här specialisterna behövs varenda en. Det har en jättestor betydelse för företagshälsovården, säger Johnny Johnsson.
Janerik Persson, administrativ chef på Arbetslivsinstitutet, beklagar situationen. Det snabba beslutet att ställa in kursveckan berodde på medarbetare i kris efter nedläggningsbeslutet.
– Vi måste påbörja avvecklingen av verksamheten redan nu. All personal måste sägas upp, säger han men meddelar att Arbetslivsinstitutet ska undersöka om det trots allt finns möjligheter att slutföra kursen.

Allt rörande den framtida utbildningen av företagsläkare är i dagsläget oklart. Janerik Persson tror inte att regeringens tanke är att institutets verksamheter ska tas över av någon annan. Då borde det ha stått i propositionen.
Först om ett par veckor har regeringen svar på dessa frågor, enligt arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorins pressekreterare Mårten Wennberg på torsdagen i förra veckan. Dagen efter, i fredags, lovade ministern via pressekreteraren att alla som har påbörjat utbildningen ska få gå klart den. Hur det ska gå till framgick inte.
Utbildningen ges även i Göteborg, av Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin, på Arbetslivsinstitutets uppdrag. Kursen i Göteborg kommer att fullföljas som planerat och avslutas i mars 2007, enligt Mats Hagberg, professor vid Arbets- och miljömedicin. I Göteborg är man också beredd att ta ett större framtida uppdrag.
– Vi har ambitioner att starta en ny kurs 2007 och jag kan inte tänka mig annat än att regeringen kommer att tillskjuta pengar. Det vore mycket märkligt annars. Behovet av företagsläkare är så stort, säger Mats Hagberg.
Han hoppas också att den kompetens inom arbetslivsforskning som byggts upp på Arbetslivsinstitutet nu inte raseras. Samma farhåga har Johnny Johnsson. Arbetslivsforskningen, som också utbildningen är beroende av, måste ha en hemvist. Institutet har också ett omfattande bibliotek. Mats Hagberg hoppas att forskningsmedel kommer att öronmärkas för arbetslivsforskning.