Några frågor till …
… Eva Nilsson Bågenholm, som i egenskap av ordförande i den etiska kommittén i World Medical Association, WMA, blivit inbjuden till Peking.
Kinas bristande syn på medicinetiska regler, bland annat handel med organ från kinesiska fångar, är ett ämne som engagerar WMA. Nu ska kommittén diskutera frågan med det kinesiska Läkarförbundet.

Vad är bakgrunden till mötet i Kina?
– Kina är medlemmar i WMA sedan 1998, men har aldrig deltagit på något möte. Sverige röstade emot den kinesiska ansökan på grund av organhandeln. De senaste två åren har WMA diskuterat frågan. Förra året skickade vi brev till det kinesiska Läkarförbundet för att ta reda på hur de ställer sig till WMAs etiska regler.

Fick ni svar?
– I juni fick vi svar. Vi fick också en invitation till landet. Kina svarade att de lever enligt WHOs deklarationer och att de efterlever problemet. Det ledde till häftiga diskussioner i vår etiska kommitté. Några vill utesluta landet, andra ville vänta och se.

Vad kom ni fram till?
– Vi kom överens om att vi måste få ett klargörande från Kina. Vi har tackat ja till deras invitation och vi ska åka över för att träffa det kinesiska Läkarförbundet för att höra hur de ser på WMAs etiska regler. En grupp på fem personer har utsetts.

… och hur har de reagerat?
– »Är det ett hot?«, frågade de. Vi har förklarat att vi vill diskutera läkaretik. Ett problem är att förbundet är en del av den kinesiska staten.

När åker ni?
– Inget datum är bestämt än. Vi ska försöka att göra återrapportering på WMAs möte i maj. Om det blir aktuellt att utesluta Kina kan det bara ske på General Assembly i oktober.