– Jättebra! säger Olle Svensson, professor i ortopedi i Umeå.
I Läkartidningens temanummer om osteoporos nyligen efterlyser Olle Svensson tillsammans med ortopediprofessorn Karl-Göran Thorngren just en sådan nationell handlingsplan. Och i motionen motiverar Alf Svensson sitt förslag med ett långt citat ur de båda professorernas artikel, sid 2955, nr 40/2006.
– Det var väldigt glädjande att Läkartidningen läses av politiker och beslutsfattare. Vi uppvaktade förra regeringen i frågan strax före sommaren men det hann inte hända något, säger Olle Svensson, som inte kände till motionen.
Alf Svensson bekräftar att idén med en handlingsplan kommer från Läkartidningen. Det var artikeln som fick honom att motionera just nu. Folk omkring honom, sjukvårdssakkunniga och äldre kvinnliga släktingar, har fått upp Alf Svenssons ögon för bristen i vården av bensköra.
– Till en början tyckte jag att det verkade lite pjoskigt med benskörhet, men sedan har jag förstått att det är en folksjukdom. Det behöver komma upp till ytan. Det här är ett område som det skrivs väldigt lite om utanför medicinska kretsar.
Handlingsplanen ska, enligt motionen, leda till ökad forskning och kunskap om osteoporos bland läkare, lagstiftning om obligatorisk utredning av fallolyckor bland äldre, fler bentäthetsmätningar samt till att riskfaktorer uppmärksammas vid hälsokontroller.
Motionen ska nu behandlas i Socialutskottet och blir förmodligen föremål för debatt i riksdagen någon gång i vår.