Hur vanligt är det med mobila intensivvårdsteam i Sverige?
– Jag kan tänka mig att ett tiotal sjukhus har det i någon form och många andra är i startgroparna.

Finns det även på små sjukhus?
– Ja, och även på sjukhus utan intensivvård, till exempel i Ängelholm. Där tillämpar de delar av konceptet för att kunna skicka patienter till Helsingborg i god tid.

Antalet hjärtstoppslarm per månad på den medicinska
akutvårdsavdelningen i Lund har halverats. Hur då?
– I en del fall kan vi intervenera tidigare. I andra fall, innan hjärtstoppet blir ett faktum, hinner vi ta ställning till om patienten över huvud taget är aktuell för hjärt- och lungräddning eller intensivvård.

Projektet har bidragit till bättre arbetsmiljö på er medicinska akutvårdsavdelning. Hur då?
– Det blir tydligare för sjuksköterskorna när intensivvården ska kontaktas och de har en möjlighet att själva göra det, samtidigt som de kontaktar sin läkare. Tidigare kontaktade de först sin läkare som fick ta ställning till kontakt med oss. På detta sätt kan vi korta ledtiden. Det känns tryggt för sjuksköterskorna att kunna ta direktkontakt med oss.

Är mobila intensivvårdsteam en effekt av bristen på intensivvårdsplatser eller behövs teamen ändå?
– De behövs ändå. Alla patienter behöver prövas på ett likartat sätt.
Sedan jag började med intensivvård har jag fascinerats av vad det är som gör att kolleger tar kontakt med intensivvården. Det förefaller väldigt nyckfullt. Somliga tar tidig kontakt, andra alltför sen. Det innebär att Agda med lunginflammation i ena fallet kan tillfriskna på intensivvården, i andra fall att hon i tysthet avlider på avdelningen eller alltför sent och med buller och bång kommer till intensivvården.

I oktober ordnade ni ett nationellt möte i Tylösand för mobila intensivvårdsteam. Vad hände då?
– Bland annat lyssnade vi på
Michael DeVita från universitetssjukhuset i Pittsburgh, Nordamerikas intensivvårdsmecka. Där följs alla dödsfall upp systematiskt av sjukhusets patientsäkerhetskontor. Det har lett till att man ökat nattbemanningen där eftersom risken att dö visat sig större då. MIG handlar också om att återföra kompetens till organisationen.