– Vi behöver se över hur vi jobbar med de arbetsgivar- och personalpolitiska frågorna, både internt och externt. Detta har ingenting att göra med hur vi ser på den arbetsgivarpolitik vi fört och ändrar inget inför den kommande avtalsrörelsen, säger Håkan Sörman.
Annelie Löfqvist har bland annat hanterat SKLs inlaga till Arbetsmiljöverket, som inom kort ska tolka EUs arbetstidsdirektiv på Läkarförbundets begäran. I dokumentet beskriver hon att störningar under läkarnas bakjoursarbete kan bero på en mängd olika saker som »inte på förhand kan planeras/förutses« och att denna omständighet gör det möjligt att bortse från lagens regel om dygnsvilan.
En anonym källa förklarar att Löfqvist, som kom från gamla Landstingsförbundet, fått sparken för att hon ansågs alltför »lösningsorienterad« och ville förhandla och diskutera med personalorganisationerna. En strategi som är olik den som finns bland ansvariga från gamla Kommunförbundet.
På frågan om Annelie Löfqvist eventuellt internt motsatte sig SKLs hantering av arbetstidsfrågan svarar Håkan Sörman:
– Nej, så är det inte. För ett chefskap krävs många olika kompetenser för att hantera många olika frågor. Ibland måste man byta ut ett chefskap.