Ett nytt bakjoursschema, i enlighet med Arbetstidslagen, togs i bruk för ett år sedan efter samråd med de anställda. Men det finns fortfarande knutar att lösa, menar överläkare Eva Engström.
– Med förslaget får vi troligen elva timmars vila. Efter en beredskapsnatt, då man ibland är uppe halva natten eller inte alls, planerar vi in administrativ eftermiddag från klockan 13 dagen efter. Då kan läkare som haft bakjour följa upp pappersarbete, kontakta föräldrar eller anhöriga. Om nattvilan varit bruten får man gå hem, säger Engström.
Sedan tidigare har avdelningen en överläkare som börjar kl 13 och går till kl 21. Detta infördes för att underlätta för primärjourspasset som inte börjar förrän kl 20.30 på vardagar.
– Primärjourspasset blir begränsat i längd. Dessutom har vi en vinst i och med att det finns en specialist på plats fler av dygnets timmar än tidigare. Vi höjer kompetensen på passet, menar Engström.
Problemet är fortfarande hur man löser helgbakjourer. Eva Engström säger att det främsta förslaget är att ha kvar arbetspasset fredag–lördag–söndag och hoppas på att få störningar inträffar.
– Många gånger får vi elva timmars vila per dygn. Sedan ett år har vi i schemat lagt in kompensationsledig måndag och halva tisdag till kl 13 efter en bakjourshelg. Sedan kan vi som överläkare gå på ett eftermiddagspass från kl 13–21. Det innebär 29 timmars ledighet efter bakjourshelg, säger hon.

Det nya schemat innebär arbete varannan eller var tredje helg i stället för som förut var fjärde helg. Trycket är stort på de elva specialister och fyra–fem underläkare som arbetar på avdelningen. Alltför få läkare i helgjourlinjerna leder till exempel till att bakjoursläkare ofta får stödja dem som har primärjour.
– Belastningen blir naturligtvis stor. Med det nya schemat blir det knöligare, svårare, besvärligare och mer styrt arbete, sammanfattar Eva Engström.
Läkarna är också ansvariga för bakjouren på förlossningsavdelningen på Mölndals sjukhus där det inte heller finns någon barnläkare. Därför har det talats om inhyrning av läkare. Minst två extra läkare behövs, enligt Engström.
Hon vill helst inte dela upp bakjourshelgerna på två personer eftersom det skulle innebära fler pass per individ. I stället letar hon andra lösningar, till exempel genom ett lokalt avvikelseavtal som gör det möjligt att se den lediga måndagen och halva tisdagen som en kompensatorisk vila.
– Om man dessutom har en mer erfaren primärjour under något av passen under helgen så blir det lättare att minska belastningen – och en ökad chans till 11 timmars vila under beredskapen, säger Engström.

Schemaläggaren och överläkare Kenneth Sandberg gillar det nya schemat även om han inte längre får så många sammanhängande jourkompveckor.
– Men jag tycker att det är bra att vi får lediga dagar direkt efter en tung helg. Jag är också lite äldre jämfört med mina kolleger som inte är lika positiva, säger han.
För individens hälsa är de nya reglerna bra, menar Kenneth Sandberg.
– Jag tycker också att kontinuiteten i arbetet kan bibehållas, säger han.

Jourpass på neonatalavd


Bakjour
Arbeta måndag–torsdag kl 16–08
Arbeta fredag kl 16–måndag kl 08

Veckovila med bakjourskompensation efter helg:
Arbeta fredag kl 16 – måndag kl 08
Ledig måndag + halva tisdag
Arbeta tisdag kl 13–21
Ledig onsdag
Arbeta torsdag kl 13–21

Primärjour
Jourlinje 1:
Arbeta fredag kl 18.30–lördag kl 08.30
Ledig lördag
Arbeta söndag kl 08–19
Ledig måndag
Arbeta måndag kl 20.30–tisdag kl 08.30
Ledig tisdag
Arbeta onsdag kl 20.30–08.30

Jourlinje 2:
Arbeta lördag kl 08.00–19.00
Ledig söndag
Arbeta söndag kl 18.30–måndag kl 08.30
Ledig måndag
Arbeta tisdag kl 20.30–onsdag kl 08.30
Ledig onsdag
Arbeta torsdag 20.30–fredag kl 08.30.

Drottning Silvias barnsjukhus Foto: Stefan PahiEva Engström