– Där vi har 27 per 100000 invånare är det som det ska vara. På andra håll är det vakanser, säger Anna-Maria af Sandeberg, Svenska psykiatriska föreningen.
Snedfördelning gäller inte bara läkarna, säger Anders Milton.
– Det är klart att vi har problem med rekryteringen av psykiatrer, psykologer med kognitiv inriktning och sjuksköterskor med specialisering i psykiatri och en snedfördelning över landet, säger han.
Han anser att ST-läkarna behöver få se ett patientunderlag som speglar bredden, djupet och de intressanta delarna i yrket. Och landstingen måste ge sina medarbetare »en klapp på ryggen«.
Får de inte det idag?
– Det tycker jag inte man kan säga.