– De har valts ut efter hur vanliga de är och efter vad specialitetsföreträdarna tycker är angeläget. Om det går slår man gärna ihop närliggande diagnoser, till exempel kanske höftartros och knäartros, säger projektledaren Jan Larsson.
Rekommendationer berör 13 diagnoshuvudgrupper.
En är hjärt–kärlsjukdomar, där fem stycken ska tas fram, för hypertoni, ischemisk kranskärlssjukdom, hjärtrytmrubbningar och förmaksflimmer, hjärtsvikt och åderbråcksoperation.
En annan grupp är psykiska sjukdomar och symtom. Den ska innehålla rekommendationer för ångest, depression, personlighetsstörning och utmattningstillstånd.
Bland rörelseorganens sjukdomar väntas 10–15 rekommendationer, till exempel för artros, onda ryggar och nackar och reumatiska tillstånd.

Övriga diagnosgrupper som berörs är infektioner, tumörer, endokrina sjukdomar, sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan, andningsorganens sjukdomar, gastrointestinala och urologiska sjukdomar, hudsjukdomar, graviditet och graviditetskomplikationer samt skador och olycksfall.