Det är tid och samverkan som saknas, inte förtroende, tycker Distriktsläkarföreningens ordförande Benny Ståhlberg.
Debattartikeln i DN hade rubriken »Försäkringskassan kan inte lita på läkarnas bedömning«. En olycklig rubriksättning, tycker Benny Ståhlberg.
– Det är ju inte meningsfullt att säga att man inte tror på varandra. Om jag möter patienten måste det bygga på förtroende. Men sedan måste de andra aktörerna komma in, kassan, arbetsgivaren och företagshälsovården. Det är samverkan som behövs.
För att processen ska fungera bättre behöver läkaren ha mer tid att möta patienten. Sedan måste avstämningsmöten hållas, men det fungerar inte idag, säger Benny Ståhlberg, dels för att Försäkringskassan inte hinner, dels för att primärvårdens ersättningssystem inte premierar att läkarna deltar.