Det saknas politiskt stöd för ett nationell reglerat familjeläkarsystem, enligt Läkarförbundets förslag, Protos, se http://www.protos.se
Det enda politiska parti som vill ha en nationell reglering är folkpartiet. Därför funderar nu Distriktsläkarföreningen, DLF, på hur man ska gå vidare.
– Om man inte gör något så kommer Sverige inte att kunna bygga upp någon första linjens sjukvård med specialister i allmänmedicin, säger Benny Ståhlberg, ordförande i DLF.
DLFs styrelse har tagit fram ett förslag som ska diskuteras på ett seminarium i slutet av den här veckan.
I förslaget sägs ingenting om på vilken nivå villkoren för allmänläkarna ska regleras, nationellt eller på landstingsnivå.
Förslaget, som fått namnet Din egen läkare, betonar att läkaren ska väljas av patienten och har i övrigt stora likheter med Protos.
Bland annat ska familjeläkarsystemet ha ett definierat uppdrag och bygga på listning, inte på upphandling. Listans storlek ska begränsas med hänsyn till arbetsmiljöaspekter och tilläggsuppdrag som mödravård.
Etableringen ska vara fri upp till den nivå där tillräcklig läkartäthet nåtts. Ersättningssystemet ska vara en blandning av kapitations- och prestationsersättning.
Förslaget ska ses som en komplettering av allmänläkardelen i Team Protos, den idéskiss som tagits fram inom Saco Vård, enligt Benny Ståhlberg. Där beskrivs även sjukgymnasters, kuratorers, arbetsterapeuters och psykologers roll i primärvården.
I seminariet deltar förutom företrädare för DLF även förbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm, Sjukhusläkarföreningens vice ordförande Thomas Zilling samt företrädare för Privatläkarföreningen och Svensk förening för allmänmedicin.