Susanne, som egentligen heter något annat, har tills nyligen arbetat på ett av Stockholms akutsjukhus. Under tre år var hon med i nätverket.
Hon vill vara anonym eftersom hon aldrig bad sin chef eller sjukhusledningen om lov.
– Nej, det gjorde jag inte och det gör inte de andra jag känner heller.
Kanske hade det gått bra om hon hade frågat, men hon ville inte riskera att få nej och dessutom rörde det sig om så få patienter, totalt omkring 25 under de tre åren. Susanne brukade träffa dem på sjukhuset, men efter arbetstid.
– Jag planerade in patienterna på min fritid. Jag tog resurser från sjukhuset i form av provtagningar ibland, men inte i form av arbetstid.
Om hon behövde konsultera någon kollega beskrev hon fallet anonymt. De flesta av hennes kolleger som blev inblandade var positivt inställda och ibland fick hon till exempel hjälp av sjuksköterskor med att ta blodprov eller med att låsa upp någon dörr.
Ingen patient var så svårt sjuk att inläggning krävdes.
– De allra flesta kan man hjälpa med ganska små resurser. Jag har inte haft någon som var akut inläggningskrävande. Det var en patient som hade en tumörsjukdom som krävde absoluta åtgärder, men det löste sig via Röda korsets kanaler.
Om hon behövde remittera patienter vidare gick det via nätverket.
Susanne förde journal för alla patienter. Men då dikterade hon inte utan skrev själv i journalen. Det viktiga var att patienten hade ett reservnummer, ett sådant som patienter utan uppehållstillstånd kan få i stället för personnummer. Det hade de flesta, och för dem som inte hade något kunde Röda korset ordna ett via kontakter, berättar hon.
– När man har nummer fungerar allt. Utan nummer kan man inte journalföra, inte skicka prover.
Hon var noga med att själv följa upp provsvar så att det inte sattes igång någon process med att få tag på personen. Särskilt tänkte hon så vid anmälan enligt Smittskyddslagen. Om läkaren försäkrar att patienten får behandling så släpper myndigheterna uppföljningen.
– Ur ett folkhälsoperspektiv är det ju viktigt att även dessa patienter får vård.