Landstinget Västernorrland kräver att alla verksamheter ska vara schemaanpassade enligt den nya Arbetstidslagen före november månads slut.
På anestesikliniken fanns ett nytt schema redan i september. En konsulterande schemaläggare har varit behjälplig med pusslandet av arbetspassens timmar.
– Bekymret har varit att schemalägga just helgbakjourer. Hittills har vi haft tur. Helgerna har inte varit så belastade med patienter, mer en tillfällighet än något annat. Vi har också duktiga kolleger i primärjoursledet, säger Thomas Blomberg, narkosläkare och schemaläggare.
För läkare som arbetar bakjour från fredag kl 16 till måndag kl 07.30 infaller en ledig torsdag i veckan före. Om en läkare får en störning under helgbakjouren får denne ta ut kompensationsledighet under måndag förmiddag.
– I regel går man som bakjour in och jobbar lördag morgon samt söndag morgon. Resten av tiden ska man inte behöva vara i tjänst och därför klarar vi kravet på veckovila, kommenterar Blomberg.
För primärjourer under helgen fredag natt och söndag dag gäller kompensationsledig måndag; för primärjour lördag dag och söndag natt blir måndag och tisdag lediga dagar. Den som jobbar lördag natt blir ledig hela fredagen.

I dag krävs fler läkare för att bemanna jourlinjerna, detta på en jourtung klinik där antalet specialister ligger på en miniminivå, enligt verksamhetschef Thomas Bohlin.
– Vi har 20 tjänster, varav 15 specialister och fem ST-läkare. Och vi är helt beroende av att alla finns kvar. Ingen tycker egentligen att den här situationen är bra, varken läkare eller sköterskor, säger Bohlin.
Effekten blir att bakjourshelger infaller varannan eller var tredje helg i stället för, som tidigare, var fjärde vecka för läkarna. Ändå har inte så många protesterat, påpekar Thomas Blomberg:
– De flesta är väldigt nöjda med schemaupplägget, eftersom vi har lyckats att hålla bra kontinuitet på intensiven. Ibland kommer det säkert att halta lite grann. Men många läkare är tveksamma till att ha lediga dagar mitt i veckan under en arbetsperiod.
– Ingen vill vara ledig en torsdag mitt i veckan. Allt detta kommer att göra att vi får mindre viloperioder och mindre tid för kurser och konferenser än tidigare, säger Blomberg.
Jonas Wallvik, ordförande i Medelpads läkarförening, är inte imponerad av jourpassen som han ser som bräckliga system.
– Om primärjouren får ett traumalarm måste bakjouren in och jobba. Det räcker med en oplanerad händelse så blir det tufft direkt, säger Wallvik.

Förutsättningarna för att klara arbetsreglerna ser enligt honom olika ut på klinikerna och förståelsen för detta saknas från ledningens sida. I slutet av november ska schemaanpassningen på samtliga kliniker utvärderas för att se hur arbetet och personalen påverkats.
– Från fackets sida ligger vi i vänteläge. Vi vill inte gå in i några diskussioner om arbetstidsfrågan. Vi i den lilla delen av Sverige förstår inte hur vi ska driva processen när inte ens Läkarförbundet får Sveriges Kommuner och Landsting till förhandlingsbordet. Om inte de kan lösa det, hur ska vi kunna göra det?, undrar Wallvik.Sundsvalls Sjukhus.