– Det är jättebra. För oss är det en viktig signal från arbetsgivaren att den värdesätter personalen. ST-läkare är ofta i en del av livet när man bildar familj och tar lån, men många avvaktar med detta om de inte har fast jobb. Beslutet innebär att vi får en trygghet, säger Isabelle Cehlin, ordförande i Göteborgs underläkarförening, GULF.
Drygt 300 läkare berörs av överenskommelsen. I flera års tid har GULF och Göteborgs läkarförening drivit frågan lokalt, men Isabelle Cehlin tror att det är det senaste årets kampanj »Fast jobb.nu« genom Sveriges yngre läkares förening, Sylf, som gett resultat.
– Vi vill gärna se ett samband. Först lyckades Stockholm få igenom tillsvidareanställningar i höstas, sedan vi i Göteborg, säger hon.
Redan den 1 oktober blev nämligen alla ST-läkare i Stockholms läns landsting fast anställda med placering på moderkliniken. Ett minus i protokollet för Göteborgs del är att ST-läkarna inte får sina anställningar knutna till Sahlgrenska Universitetssjukhuset utan till Västra Götalandsregionen.
– Västra Götalandsregionen är vår arbetsgivare och i princip kan man omplacera oss inom regionen, men det gäller inte bara ST-läkarna, säger Cehlin.
Charlotta Sävblom, ordförande i Sylf, ser resultatet i Göteborg som »en stor facklig framgång«. Hon hoppas Akademiska sjukhuset i Uppsala och sjukhusen i Region Skåne följer efter.
– Jag vet att läkarföreningen i Malmö haft inledande diskussioner med sjukhusledningen på Malmö Universitetssjukhus och att vi skulle vänta ut resultatet i Göteborg innan vi fortsatte. I Uppsala hade vi en debattartikel i Upsala nya tidning som ledde till ett svar från sjukhusledningen att frågan skulle ses över, säger Sävblom.