– Jag blev egentligen bara kontrakterad för interimsstyrelsen, nu har vi bestämt att välja någon ny ledamot på årsstämman, säger Thomas Ihre, som inte vill ge fler förklaringar till varför han avgår.
Han har varit överläkare vid den kirurgiska kliniken på Södersjukhuset i Stockholm. Mellan 1984 och 1988 var han ordförande i Läkarförbundet och senare även ordförande i Svenska Läkaresällskapet. Under åren 1985–1990 satt han även som vice ordförande i Salus Ansvar Liv.
Tog du beslut om de aktuella affärerna i livbolaget?
– Nej, inte alls de affärerna. Frågan som diskuteras av grupptalan rör den överföring av kapital som gjordes på sent 90-tal. Då var jag inte kvar i Salus, säger Ihre, som dock tänker fortsätta vara medlem i föreningen.
Övriga ledamöter i interimsstyrelsen är läkarna Erik Elmstedt och Hans Hallander.