Det skriver Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm i ett brev till Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, den 7 november, dagen efter att Arbetstidsnämnden beslutat att inte lämna något tolkningsutlåtande.
Läkarförbundet hade begärt att nämnden skulle uttala sig om huruvida arbetsgivaren med framgång kan hävda att störningar under beredskapen är tillåtna avbrott i dygnsvilan, enligt de nya arbetstidsreglerna, eller om det för sådana störningar krävs ett avstegsavtal mellan arbetsgivar- och arbetstagarparterna, se LT nr 41 och 42/2006.
Läkarförbundet hävdar att avtal behövs medan arbetsgivarna hittills inte har velat diskutera avtalslösningar i den frågan utan i stället hävdat att avsteg kan göras ändå.
Från årsskiftet ska de nya arbetstidsreglerna följas.
– Arbetsgivarna runt om i landet måste snabbt komma överens med de lokala läkarföreningarna om vad som behöver göras på varje enskild klinik eller vårdcentral, säger Eva Nilsson Bågenholm.