Stämningen är mer försonande i dag i Västerbottens läns landsting än för någon månad sedan då det talades om nedskärningar av jourlinjer. Johan Ljungberg, ordförande i Västerbottens läns läkarförening, är nöjd. Fackets påstötningar kan resultera i fyra avstegsavtal för röntgen- och kvinnoklinikerna vid Lycksele lasarett samt rygg- och kärlkirurgiklinikerna vid Norrlands universitetssjukhus. Kliniker med små jourlinjer med få läkare.
– I avstegsavtalen avtalar vi bort rätten till dygnsvila och veckovila eftersom det är svårt att lösa bakjourerna annars. I avtalet har vi skrivit att den intjänade kompensationsledigheten ska tas ut inom sex månader. Ju längre tid vi har för att planera in ledigheten, desto lättare att ta ut den. Vi har nu gjort ett yrkande om kompensation för detta – och vi pratar inte om pengar, säger Johan Ljungberg, som inte vill avslöja något om fackets förslag.

Det ursprungliga förslaget från ledningen var att läkare som avstod rätten till vila inte skulle få någon kompensation alls. Inte aktuellt, är ordförandens svar.
– Vi har drivit frågan om att få en dags betald ledighet i månaden. Men arbetsgivaren sa nej direkt på den frågan. Vi får se vad det blir av vårt bud, säger Ljungberg.
Landstingsledningen ska komma med ett motbud före det tredje inplanerade förhandlingsmötet den 28 november. Ersättningen för jourerna regleras i de lokala jour- och beredskapsavtalen (som aldrig sades upp av arbetsgivaren i Västerbotten), men kan komma att beröras i de nya förhandlingarna.
Margit Håkansson, verksamhetsområdeschef för diagnostik och medicinsk service som sitter i landstingsledningen, vill inte kommentera innehållet i avstegsavtalen. Hon säger att landstinget inte hade något annat val än att använda avstegsavtal; annars hade det varit risk för nedskärningar.

Även i Landstinget Dalarna blir avstegsavtal säkert aktuellt, säger Ulf Hållmarker, landstingsdirektör samt läkare.
– Avstegsavtal måste tecknas i varje landsting. Frågan är bara under vilka former. Har man små sjukhus och smala specialiteter måste man ta till avsteg, säger Hållmarker.
Än är inga avtalsdiskussioner påbörjade, men i kontakter med klinikerna hör han att det finns stora problem med arbetstidsanpassningen på vissa håll. Ulf Hållmarker har tidigare uttryckt att han måste vara »lojal« mot SKLs hållning om att inte sluta lokala kollektivavtal.
– Det är en styrka om man har en samsyn och kan göra saker tillsammans. Men om inte 23 av 25 europeiska länder klarar av arbetstidslagen – hur ska då vi kunna göra det? Jag måste vara lojal mot verksamheten, säger Hållmarker.
Landstinget Västernorrland kommer också att använda sig av avstegsavtal i vissa verksamheter, tror Jonas Wallvik, ordförande i Medelpads läkarförening. Primärvården i Västernorrland har redan tagit fram ett förslag för jour- och beredskapslinjer för familjeläkarna som kan ses som ett lokalt kollektivavtal, menar Wallvik. Inget är dock undertecknat än.
– Där finns ett embryo till ett avstegsavtal. Primärvården har gjort en beräkning på hur många störningar läkarna har i snitt per beredskap. Fyra timmar blev beräkningen för Sundsvallsdistriktet. Därför är förslaget att man ska ha fyra timmars vila efter arbetspasset i stället för att räkna minut för minut. Efter en bakjoursnatt har man administrativ tid fram till lunchtid, säger Wallvik.

Han tror att små sjukhus som Sollefteå som har lågt bemannade jourlinjer kräver avstegsavtal. Om några tar steget kommer andra att följa efter.
– Om de tecknar avstegsavtal kommer det att bli aktuellt att även föra in på stora enheter som Sundsvalls sjukhus, säger Wallvik.Johan Ljungberg, ordförande i Västerbottens läns läkarförening, är nöjd. Fackets påstötningar kommer troligen att resultera i avstegsavtal.