Samma dag som Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) förhandlingsdelegation svarar nej på Läkarförbundets förfrågan om att uppmana parterna till kollektivavtal kommer detta besked från Landstingsdirektörernas förening.
Men Elisabeth Holmgren, ordförande i Landstingsdirektörernas förening och landstingsdirektör i Norrbottens läns landsting, kan inte ge några exempel på verksamheter som klarat anpassningen.
– Jag har inte någon detaljerad information. Alla landsting har bitar kvar att lösa. Men man ska veta att arbetstidsfrågan berör väldigt många olika yrkesgrupper och för den absoluta merparten är frågan löst. För andra områden, till exempel läkare och ambulanspersonal, är den svårare att lösa.
Kommer ni att använda kollektivavtal i Norrbotten?
– Det får vi se. Vi jobbar igenom arbetstidsfrågorna bit för bit. Vi har också haft kontakter mellan fackliga parter och personalföreträdare, säger Holmgren.
Hon säger att landstinget lyssnar av andra landsting för att stämma av var i verksamheterna det kan krävas »särskilda insatser«.
Då kan det alltså bli aktuellt med avstegsavtal?
– Det återstår att se.
Elisabeth Holmgren säger att det är »självklart« att samtliga frågor kommer att vara lösta till årsskiftet. Men hon kan ännu inte ge något exempel på en specialitet eller klinik i Norrbotten där beredskapen är löst. Inte i övriga landet heller.
– Nej, jag har inte så specifik information.
Att schemalägga beredskap är en lösning, menar hon. Och att ha aktiv tjänstgöring istället för jour. Hon frågar sig även hur många jourer landstinget i Norrbotten behöver för att få trygg och säker vård.
Menar du att ni kommer att göra nedskärningar?
– Det finns skäl att utreda om det finns andra sätt att lösa frågan på. Men vi ska ha fortsatt god tillgänglighet i fortsättningen också.