Sjukhusets läkare kan ta emot patienter från nätverket på arbetstid.
– Vi tycker det är viktigt att alla får sjukvård och då måste ju någon lösa det. Eftersom de här människorna är otrygga och inte har några pengar samarbetar vi med Röda korset, säger sjukhuschefen Lisbet Nord.
Som läkare är det frivilligt att ställa upp, eftersom det är viktigt att patienterna känner sig trygga. Ersta sjukhus kräver inte att patienterna betalar. Vem som då betalar är inte så lätt att säga, enligt Nord.
– Det är blandat. En del betalar Stockholms läns landsting.
En stor del av sjukhusets verksamhet är landstingsfinansierad, men sjukhuset har också andra intäkter.
– Vi är en privat vårdgivare så vi kan ta vilka patienter vi vill. Vi måste gå runt, men vi kan tänka på ett annat sätt.
Och skillnaden skulle inte bli så stor om patienten i stället besökte ett landstingssjukhus och fick en faktura. Patienten skulle ändå inte kunna betala den, menar Lisbet Nord.
– Och man kan ju inte låta patienten vara utan vård, i ett civiliserat samhälle.