– Det är mycket roligt och oväntat. Jag har hört talas om tävlingen men inte reflekterat över att jag deltog, säger AT-läkaren Mikael Jönsson, som skrivit artikeln tillsammans med Agneta Öjehagen..
Det hela började med en kartläggning över hur läkarstudenterna i Lund mådde. Mikael Jönsson var aktiv i Medicine studerandes förbund, MSF, i Lund där han läste. MSF hade fått intrycket att många mådde dåligt och var stressade.
– Vi var några studenter som med stöd av Agneta Öjehagen började kartlägga situationen. Det blev dock svårt att hinna med under studietiden, och många droppade av.
Men Mikael Jönsson blev »fast« och tog uppgiften som sitt examensarbete. Resultaten visar bland annat att läkarstudenter upplever mer stress än studenter vid andra utbildningar och att kvinnliga läkarstudenter upplever mer stress än manliga.
– Vi hade lite på känn att det var så, men det är ändå överraskande att det skiljde så pass mycket som det gjorde, säger han.

Examensarbetet skrevs om och kortades för att bli en artikel till Läkartidningen. Detta på handledaren och medförfattaren Agneta Öjehagens förslag.
– Jag hade nog nämnt det någon gång, att det skulle vara kul att skicka in resultaten. Det kändes viktigt att sprida dem till andra berörda.
Examensarbetet och artikeln har väckt en del intresse, berättar Mikael Jönsson.
– Utbildningsansvariga i Lund har visat intresse för och tagit till sig resultaten, men jag har inte haft möjlighet att följa upp vad de har gjort.
Varför tror du att din artikel har vunnit?
– Jag vet inte. Kanske för att det är en välgjord undersökning. Men det var inget jag räknat med – jag är glad över att den blev publicerad!
Vad tycker du om en sådan här tävling?
– Jag tror att den kan sprida stimulans så att fler vågar skriva. Det inte är omöjligt att få en artikel publicerad – man behöver inte vara van skribent eller professor för det, säger Mikael Jönsson, som idag gör sin AT på psykiatriska kliniken vid Östersunds sjukhus och sitter i styrelsen för Sveriges yngre läkares förening i Jämtland.

De vinnande bidragen

Unga skribenter (med kand eller AT-läkare) Jönsson M, Öjehagen A. Läkarstudenter upplever mer stress än andra studenter. Läkartidningen 2006;103:840-3. Medicinsk kommentar Wahlund L. Livslång hjärngymnastik kan förhindra alzheimer. Läkartidningen 2006;103:912-3. Etik och läkarroll Levi R. Forskningsfusk, felsteg eller något mittemellan? Läkartidningen 2006;103:1203-5. Studie/fallbeskrivning Finnström O, Nygren K, Otterblad Olausson P. IVF i Sverige – Fortsatt uppföljning av barn och mödrar. Läkartidningen 2006;103:2301-5. Grundvetenskaplig översikt Elgh F, Tegnell A. Spanska sjukans virus uppväckt från de döda. Läkartidningen 2006;103:1937-41. Klinisk översikt Ekbom K, Leissner L, Olsson J, Widner H. Restless legs – vanligt sjukdomstillstånd som ofta missas. Möjligheter till framgångsrik behandling finns idag. Läkartidningen 2006;103:207-11. Årets jury: Helena Carré, Magna Andreen-Sachs, Staffan Janson, Christer Petersson, Poul Kongstad, Göran Nilsson, Johan Bellner, Curt Tysk, Peter Allebeck och Magnus Westgren. Läkartidningens medicinska redaktion väljer ut 18 artiklar som publicerats i Läkartidningen. Alla publicerade artiklar deltar alltså automatiskt i tävlingen. Juryn tar fram sina favoriter bland de 18 nominerade artiklarna. Medicinens ABC Jemtrén A, Frykman V. ABC om synkope. Läkartidningen 2006;103:2871-5. Årets ABC-artikel har utsetts av Läkartidningens medicinska redaktion. Debattartikel Olegård R. HDs dom i Kalmarfallet kan få stora konsekvenser för säkerhetsarbetet. Läkartidningen 2006;103:1001. Pehrson P. Efter Toronto: Dags ifrågasätta mål och metoder för »aidsindustrin«? Läkartidningen 2006;103:2529-30. Bertholds E. Vinstdriven vård löser inte sjukvårdens problem. Läkartidningen 2006;103:2712-3. Årets debattjury: Lars Erik Adolfsson, Staffan Mjönes och Jan Halldin. Läkartidningens redaktion valde i år ut 11 debattartiklar bland dem som publicerats under året, och juryn röstade fram tre vinnare. Prisutdelningen sker på riksstämman torsdagen den 30 november kl 11.00 på Stora scenen. De flesta av pristagarna kommer att finnas på plats.


Mikael Jönssons artikel om stress hos läkarstudenter har väckt uppmärksamhet bland annat hos utbildningsansvariga. »Det kändes viktigt att sprida dem till andra berörda, säger han om sina resultat.