– Arbetsgivarens grundinställning är helt annorlunda. Det är en jätteskillnad jämfört med landstinget. Ledningen förstår våra ståndpunkter och tycker att våra förslag är bra, till exempel att vi vill ha sammanhållna bakjourslinjer under helger, säger Per Berggren, ordförande i Ersta läkarförening.
Sjukhusledningen på Ersta sjukhus, som är en ideell förening, rev aldrig upp de gamla jouravtalen. Diskussionen har utgått från dem när anpassningen till den aktuella skyddslagen har gjorts. Inom kort bör avstegsavtal kunna tecknas, tror ordföranden.
– Vi är nästan färdiga för en överenskommelse. Sju av de åtta lokala jouravtalen är klara. Lösningen bygger på att vi efter bakjour och primärjour lägger in administrativ tid i stället för patientarbete samt att det blir möjligt att ta ut kompensationsledighet i anslutning till arbetspass, säger Berggren.
Även andra privata vårdgivare hör av sig till läkarfacket för att de vill hitta lösningar. Ett exempel är Förenade Care, som bland annat driver palliativ vård vid Byle gård i Täby och geriatrikavdelningen på Löwenströmska sjukhuset i Stockholm.
Anja Beijar, ombudsman för Stockholms läkarförening, märker att privata arbetsgivare ser »mer till verksamhetens bästa« då det är ont om tid inför omläggningen vid nyår.
– De privata arbetsgivarna är självständiga i synen på arbetstidsfrågan jämfört med de offentliga. Sveriges Kommuner och Landsting har lagt en filt på hela sin verksamhet, säger Beijar.