För Salus Ansvars VD Carl-Viggo Östlund var det ett naturligt beslut.
– Vi har vänt på alla stenar redan i och med de undersökningar som Finansinspektionen har gjort kring affärerna. Det finns ingen anledning att tro att det skett några oegentligheter, säger Östlund.
Det var Läkarförbundet som nyligen begärde att frågan om en utredning skulle väckas internt på Salus Ansvars styrelsemöte. Därmed följer man beslutet på förbundets fullmäktigemöte i våras. Inför samma möte föreslog två läkarföreningar, Stockholms läkarförening och Samfundet äldre läkare, SÄL, att en oberoende utredning skulle göras, men enades under mötet med centralstyrelsen (CS) om att begära en intern utredning i Salus. En av motionärerna var Christer Sjödin, ordförande för Storstockholms privatläkarförening. Han blir arg när han får reda på att Salus utredning nu uteblir.
– Nu vill vi aktivt uppmana alla medlemmar att gå med i grupptalan mot Salus. Allt talar för att Salus och kanske även förbundet har något att dölja. Frågan är om de skyddar varandra, säger Christer Sjödin.

Men det tillbakavisas av Läkarförbundets VD Catarina Andersson Forsman, tillika representant i Salus styrelse.
– Jag argumenterade starkt för frågan på mötet, men det blev ett annat beslut.
Christer Sjödin tycker att förbundet och Salus Ansvar borde ha ansträngt sig för att få undan »obehagliga rykten«.
– Med vilken kraft har Läkarförbundet uttömt alla möjligheter att få igång en utredning? Har man som styrelseledamot faktiskt en juridisk möjlighet att kräva detta? frågar han sig.
Enligt Aktiebolagslagen kan en delägare som äger minst tio procent av aktierna i ett aktiebolag kräva en särskild granskning. Läkarförbundet äger elva procent av kapitalet i Salus Ansvar.
Varför använder förbundet då inte denna utväg?
– Bolaget har granskats av bolagets och Finansinspektionens revisorer under alla år och Läkarförbundet har varje år bifallit och beviljat ansvarsfrihet för styrelsen. Läkarförbundet har ingen anledning att misstänka att något oegentligt har skett. Därför ser vi inte det som en lämplig väg att göra en egen utredning, säger Catarina Andersson Forsman, som dock välkomnar en rättslig prövning genom en grupptalan.
Christer Sjödins förhoppning är att förbundet öppnar sina medlemsregister så att läkarföreningen kan göra utskick om grupptalan. Men Andersson Forsman menar att avtalet med medlemmarna hindrar förbundet från att lämna ut adresser och e-post.
– Det skulle få väldiga konsekvenser om vi lämnade ut adresser till alla som hörde av sig.


Salus Ansvar sa på sitt styrelsemöte nej till en intern utredning av bolaget.Foto: Urban Orzolek