Varje sjukvårdshuvudman får avgöra om det behövs kollektivavtal för att lösa arbetstidsfrågan. Det är svaret till Läkarförbundet (se artikel här intill) från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL efter förra veckans möte i förhandlingsdelegationen.
– SKL sopar det hela under mattan. De säger att det pågår förhandlingar lokalt med att anpassa scheman till lagen, vilket inte stämmer, säger Eva Nilsson Bågenholm.
I svaret till förbundet förklarar SKL att de är »inte övertygade om att kollektivavtal måste tillgripas i första hand. I vilken utsträckning det kan finnas behov av kollektivavtalslösningar är en fråga som måste avgöras hos respektive huvudman«.
Markus Gustafsson, tf chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik på SKL, förklarar:
– Våra medlemmar ska hantera sin egen verksamhet. Det behövs ingen uppmaning från oss. De är tillräckligt ansvarsfulla att själva lösa den här frågan.
Men de klarar ju inte det – inget landsting har hittills löst frågan?
– Jag har förtroende för att landstingen löser sin egen verksamhet. På vissa håll kommer det att bli ensidigt från arbetsgivarsidan, på andra i intensiv dialog med de fackliga parterna, säger Gustafsson.